N-VA/Open VLD klaagt leegstand in Waregem aan: “Laatste 10 jaar stijging van 6,5 naar 15,6%”

De leegstand in Waregem stijgt de laatste jaren fors. © LV
Levi Verbauwhede
Levi Verbauwhede Medewerker KW

Tijdens de laatste gemeenteraad stelde fractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld) enkele vragen over de evolutie van de leegstand in de stad en haar deelgemeenten. “In het stadscentrum zien we een leegstand van maar liefst 15,6 procent en sinds 2018 kwam er langs de Gentseweg en Kortijkseweg heel wat concurrerende winkelvloeroppervlakte bij.” Schepen Kristof Chanterie (CD&V) nuanceert die cijfers en wil met De Profploeg een campagne opstarten om de kernen te versterken.

Wie tijdens de jaarmarkt van de Waregem Koerse Feesten in de Stormestraat rondslenterde, kon opmerken dat lang niet alle winkelpanden ingevuld geraken. Door de verhuis van enkele zaken naar het vernieuwde Pand, werd de leegstand er de voorbije maanden nog iets opvallender.

Raadslid en fractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) bracht het thema ter sprake op de gemeenteraad. “Meer dan vier jaar na de publicatie van het Witboek van Unizo Waregem, dat gepubliceerd werd naar aanleiding van de verkiezingen in 2018,vroeg ik me af hoe het gesteld is met één van de aanbevelingen die Unizo Waregem publiceerde.”

De conclusie is dat Waregem wel enkele maatregelen heeft getroffen, maar er niet in slaagt om het tij te keren, integendeel – fractieleider Michiel Vandewalle (N–VA/Open Vld)

In dat Witboek van juni 2018 staat namelijk te lezen dat de verschillende kernen van Waregem te lijden hebben onder leegstand. Onder meer de moeilijkere bereikbaarheid van het centrum door overvolle invalswegen zou daarbij een rol spelen. Volgens Unizo moest het stadsbestuur zorgen voor een vlottere bereikbaarheid voor de automobilist en de gebruikers van het openbaar vervoer. Ook goede fiets- en voetpaden en veilige voorzieningen zouden daarbij helpen. Unizo pleitte er ook voor dat er geen bijkomende winkelvloeroppervlakte in de periferie werd gebouwd die in concurrentie zou treden met het centrum, vooral langs de Gentseweg en Kortrijkseweg.

Het tij niet kunnen keren

“De conclusie is dat Waregem wel enkele maatregelen heeft getroffen, maar er niet in slaagt om het tij te keren, integendeel”, sprak Vandewalle stellig.

Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) bracht de leegstand in Waregem ter sprake op de gemeenteraad.
Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) bracht de leegstand in Waregem ter sprake op de gemeenteraad. © LV

“Sinds 2018 kwam er maar liefst 10 procent winkelvloeroppervlakte bij langs de Gentseweg en Kortrijkseweg. Bovendien steeg de leegstand in Waregem de voorbije tien jaar van 6,5 naar 15,6 procent. Wij hopen alvast dat het schepencollege de juiste maatregelen zal voorstellen om van Waregem opnieuw een gezellige, drukke winkelstad te maken. Naast de maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening en lokale economie, zijn er ook maatregelen nodig op vlak van mobiliteit. Exact twee jaar na het nieuwe mobiliteitsplan, staat het centrum van Waregem nog steeds stil.” Schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) erkende de cijfers maar wou die graag nuanceren. “De voorbije periode werden de cijfers van de leegstand geïmpacteerd door 31 leegstaande handelspanden tijdens de vernieuwing van het Pand.”

Probleem verplaatst

“Dat klopt”, gaf raadslid Vandewalle toe. “En we zijn heel erg tevreden dat alle winkels in Het Pand bezet zijn. Alleen komen vele van deze handelaars uit andere winkelstraten zoals de Stormestraat en de Stationsstraat. De leegstand zal dus nagenoeg dezelfde zijn, die heeft zich gewoon verplaatst.” Chanterie zei dat leegstand heel evolutief is.

“Met het vernieuwde Pand werd er een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum in onze stadskern gerealiseerd, met een goede mix tussen diverse winkels en horeca. Dat was een enorm belangrijk en uiteindelijk sterk geslaagd project. Bovendien werken we met De Profploeg van Het Agentschap Innoveren en Ondernemen samen om de leegstand in de kernen verder aan te pakken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.