"Ieper kent op vandaag voor zover ons bekend nog geen verhoogd aantal besmettingen maar in het licht van de algemeen stijgende tendens in ons land en uit voorzorg dat onze stad niet opnieuw in gehele of gedeeltelijke loc down zou dienen te gaan, verstrengen we de regels daar waar veel mensen samenkomen", aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "De zaterdagmarkt kent traditioneel heel wat b...

"Ieper kent op vandaag voor zover ons bekend nog geen verhoogd aantal besmettingen maar in het licht van de algemeen stijgende tendens in ons land en uit voorzorg dat onze stad niet opnieuw in gehele of gedeeltelijke loc down zou dienen te gaan, verstrengen we de regels daar waar veel mensen samenkomen", aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "De zaterdagmarkt kent traditioneel heel wat bezoekers en betekent aldus een verhoogd risico. Er golden al heel wat maatregelen zoals eenrichtingsverkeer, toegangscontrole en afstand tussen kramen, maar nu gaan we nog een stap verder. Wie de zone van de markt betreedt, dient verplicht een mondmasker te dragen."Schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper): "De zaterdagmarkt is en blijft belangrijk voor de marktkramers en de bezoekers. Sinds 1 juli kon de zaterdagmarkt opnieuw opstarten met een volledige bezetting van de kramen en waren marktkramers blij dat ze na lange tijd opnieuw hun waren aan de man konden brengen. De veiligheidsmaatregelen zoals eenrichtingsverkeer zodat bezoekers onderling voldoende afstand kunnen houden, verplicht gebruik mondmaskers voor marktkramers en alcoholgels, gelden nog steeds. Ook de opstelling blijft ongewijzigd op de wandelzone.""Met spijt in het hart wordt de geplande avondmarkt van 1 augustus en de kinderrommelmarkt op 2 augustus als evenementen afgelast uit voorzorg", vervolgt Diego Desmadryl. "Eerder werd al beslist grotere evenementen in Ieper niet te laten doorgaan. We blijven wel inzetten op beleving om onze inwoners en bezoekers aan onze stad te blijven boeien maar we mikken hierbij op kleinschalige projecten.""Over de Thuyndagfoor is nog geen beslissing gevallen. We blijven nog even afwachten maar het wordt in ieder geval geen kermis als andere jaren. Mocht het aantal besmettingen toenemen, dan zullen we minstens bijkomende maatregelen nemen om dit coronaproof te organiseren. Het kermisgebeuren trekt jaarlijks immers heel wat volk", besluit schepen Desmadryl.(EG)