"In België is de recreatieve visserij niet onderworpen aan rapportageverplichtingen, wat onder meer leidt tot een onderschatting van de totale vangsten, visserijsterfte en milieu-impact", zeggen de onderzoekers, die erop wijzen dat er op nationaal niveau amper onderzoek naar de omvang en de impact van recreatieve visserij werd uitgev...

"In België is de recreatieve visserij niet onderworpen aan rapportageverplichtingen, wat onder meer leidt tot een onderschatting van de totale vangsten, visserijsterfte en milieu-impact", zeggen de onderzoekers, die erop wijzen dat er op nationaal niveau amper onderzoek naar de omvang en de impact van recreatieve visserij werd uitgevoerd.ZeehengelaarsZeventien procent (607) van de 3.553 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in de vier Vlaamse kustjachthavens wordt ingenomen door recreatieve vissersvaartuigen. De meeste van de vaartuigen liggen in Blankenberge (233), gevolgd door Nieuwpoort (197), Zeebrugge (94) en Oostende (83). Ten opzichte van het totaal aantal pleziervaartuigen, heeft Nieuwpoort procentueel het laagste aandeel recreatieve vissersvaartuigen (10,9 pct) terwijl Zeebrugge het hoogst scoort (29,8 pct). Naast de 607 vissersvaartuigen in jachthavens werden nog eens negentien trailervaartuigen, die via een helling in het water gelaten worden, geïnventariseerd, wat het totaal aantal recreatieve vissersboten op 631 vaartuigen brengt. De grootste groep recreatieve vissers zijn zeehengelaars (83,8 pct), met gemiddeld acht hengels, gevolgd door vaartuigen uitgerust met bordennetten en boomkor. Impact op mariene ecosysteem De kerncijfers zijn belangrijk om op termijn te onderzoeken wat de impact daarvan is op het mariene ecosysteem en ook een beleid daarrond te ontwikkelen. De Europese Commissie wil dat ons land dit jaar een maatregelenprogramma voorlegt waarin de monitoring van de recreatieve visserij wordt opgenomen. Dat moet volgens de "Kaderrichtlijn Mariene Strategie", om tegen 2020 een goede milieutoestand te bereiken in de Noordzee.(belga)