Eind 2019 verleende de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning voor het bouwen van drie windturbines in de industriezone Zaubeek: twee op grondgebied Kruisem en één op grondgebied Zulte. Tegen deze vergunn...

Eind 2019 verleende de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning voor het bouwen van drie windturbines in de industriezone Zaubeek: twee op grondgebied Kruisem en één op grondgebied Zulte. Tegen deze vergunning werd beroep ingesteld bij de Vlaamse overheid.De minister van Omgeving verleende nu toch een vergunning voor twee van de drie turbines. Voor de derde turbine, deze op grondgebied Zulte, wordt de vergunning geweigerd. De reden hiervoor is dat er voor deze turbine nog onvoldoende garanties zijn omtrent het veiligheidsrisico (ijsvorming) ten opzichte van een naastgelegen bedrijf. Verder oordeelde de minister dat er voor de drie turbines voldoende garanties omtrent de impact op de omgeving (geluid, slagschaduw, natuur, ...).De beslissing van de minister volgt het advies van de gemeentebesturen: voorwaardelijk gunstig, op voorwaarde dat er garanties zijn omtrent hinder en veiligheid naar de omgeving.Tegen de beslissing van de minister kan nog hoger beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.