Het bezoek kadert binnen de wekelijkse bezoeken die minister Hilde Crevits doorheen Vlaanderen brengt. Zo wordt een poging gedaan de vinger aan de pols bij de Vlaamse economie te houden. "Tijdens haa...

Het bezoek kadert binnen de wekelijkse bezoeken die minister Hilde Crevits doorheen Vlaanderen brengt. Zo wordt een poging gedaan de vinger aan de pols bij de Vlaamse economie te houden. "Tijdens haar bezoek ging de interesse van mevrouw Crevits vooral uit naar onze unieke modellen van circulaire economie en hoe we blijven inspelen op de evolutie van de markt. Galloo innoveert permanent en we hebben ons zo weten te profileren als een betrouwbare partner op gebied van recyclage."Jasper Torreele, de communicatieverantwoordelijke voor Galloo, legt ook nog de link met maatwerkbedrijf 't Veer uit Menen. "Onze samenwerking met 't Veer trok ook de specifieke aandacht van de minister. We begrijpen, als bedrijf, goed dat we een zekere verantwoordelijkheid hebben binnen de maatschappij. Samen met 't Veer engageren wij ons ook om de meer uitdagende profielen aan het werk te stellen. Het is dan ook een erkenning dat dit zelfs in de hoogste politieke kringen niet onopgemerkt voorbij is gegaan."