"In december peilden we bij onze West-Vlaamse bestuurders naar hun beleidsprioriteiten voor de komende maanden en jaren", steekt Wouter Blomme van wal. "Verlaging van de talrijke en diverse ondernemersbelastingen, versterking van onze lokale economie en drastische vermindering van de administratieve rompslomp bezetten het podium."
...

"In december peilden we bij onze West-Vlaamse bestuurders naar hun beleidsprioriteiten voor de komende maanden en jaren", steekt Wouter Blomme van wal. "Verlaging van de talrijke en diverse ondernemersbelastingen, versterking van onze lokale economie en drastische vermindering van de administratieve rompslomp bezetten het podium."Dat de belastingdruk voor de West-Vlaamse ondernemers nog steeds het allerbelangrijkste pijnpunt is in hun bedrijfsvoering, is een bekend probleem. De belastingen op lonen en bedrijfswinsten blijven bij de hoogste in Europa. En bij uitbreiding de wereld. Tot groot ongenoegen van alle belastingbetalers en in het bijzonder de ondernemers. Een derde van de UNIZO-bestuurders zet lagere belastingen op nummer 1, twee derde plaatst het in hun top 3.Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO en een van de sprekers, pikt hier op in: "Door de verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo's hebben veel bedrijven de nodige extra financiële zuurstof gekregen. Een gelijkaardige belastingverlaging willen we ook voor de ondernemers zonder vennootschap. Ons voorstel is de invoering van een zogenaamde ondernemersaftrek. Daarbij wordt 20 procent% van de ondernemerswinst voor zelfstandigen vrijgesteld van belastingen. En dat met een plafond van 20.000 euro. Zo'n maatregel draagt bij tot een gelijk speelveld voor al wie in ons land onderneemt. Wij lanceerden ons voorstel in aanloop van de federale verkiezingen van vorig jaar. Helaas verhindert de impasse rond de regeringsvorming dat er op dit vlak wetgevende initiatieven worden genomen."De tweede beleidsprioriteit bij onze bestuurders? De bedreigingen waarmee de lokale economie steeds ingrijpender geconfronteerd wordt door de digitalisering en mondialisering van het handelsgebeuren. Eén van de remedies, namelijk kernversterking, is een thema waarop UNIZO samen met de Provincie West-Vlaanderen al enkele jaren hamert. Wonen, werken, winkelen en recreatie is de noodzakelijke mix om onze kernen levendig en aantrekkelijk te houden. We zijn dan ook verheugd dat in de meeste beleids- en meerjarenplannen van onze steden en gemeenten acties worden vooropgesteld ter versterking van de lokale economie en de verbetering van dorps- en stadskernen. Ook voor minister Crevits is dat een prioritair project in haar beleidsnota.Maar lokale besturen kunnen nóg meer. UNIZO West-Vlaanderen roept hen op om ook letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje te doen door zélf te 'winkelhieren'. Geef lokale ondernemers uit de eigen regio maximale kansen bij aankoopprocedures en aanbestedingen. Binnenkort pakt UNIZO West-Vlaanderen uit met een reeks aanbevelingen, nuttige praktijkvoorbeelden en tips voor lokale overheden en hun ondernemers.We zijn tenslotte ook blij met de verweefcoach die minister Crevits twee weken geleden aankondigde voor de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Talloze steden en gemeenten nemen initiatieven om leegstand tegen te gaan en starters aan te trekken."Administratieve lasten zijn nefast voor de ondernemerszin en houden ondernemers weg van hun core business. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit thema op de derde plaats eindigt", licht Wouter Blomme verder toe. "Met Vlaamse minister van Werk en Economie Hilde Crevits hebben we een ambitieuze minister die voor UNIZO en in het bijzonder UNIZO West-Vlaanderen veel kan betekenen. De prioriteiten in de beleidsnota voor bedrijvige kernen zijn alvast iets om naar uit te kijken. Maar ook aandacht en inzet op vereenvoudiging en digitalisering zijn voor de ondernemers dus van groot belang. We hebben minister Crevits alvast aangespoord om systematisch met een luizenkam door de administratieve diensten van haar eigen bevoegdheden te gaan. Om zo alle overbodige procedures en processen te schrappen en er in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden."Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits is alvast positief: "Onze bedrijven, onze kmo's moeten kunnen rekenen op een toegankelijke, betrouwbare en vlotte dienstverlening. Daarvoor kunnen ze rekenen op vele partners. VLAIO is voor veel kmo's een belangrijk aanspreekpunt in het kader van innovatie. Vlaanderen kan enkel een innovatieve topregio worden als we het brede kmo-weefsel mee krijgen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de vele ondernemingen die Vlaanderen rijk is, goed ondersteund en begeleid worden. Dat kan door VDAB in bijvoorbeeld hun zoektocht naar geschikt personeel. Een meer toegankelijke dienstverlening en meer op maat werken zijn de prioriteiten de komende jaren."Dat West-Vlaanderen een topregio is qua tewerkstelling benadrukte de minister meermaals. Ze was te gast in Roeselare en daar ligt de werkloosheid onder de vier procent. Ze maakte wel twee kanttekeningen. Zo duidt ze er op dat de provincie wat achterop hinkt als het op levenslang leren gaat. En ze vond het ook opmerkelijk dat slechts vier procent van de bevraagden door Unizo wakker ligt van de Brexit. "We zijn nochtans de provincie die het hard getroffen kan worden."Naast die uitgesproken top drie vervolledigen de thema's arbeidskrapte en mobiliteit ex aequo de top vijf. "Voor mij is dat het meest verwonderende van de bevraging," eindigt Wouter Blomme, "zeker wat betreft de arbeidskrapte. De voorbije weken confronteerde ik heel wat bestuursleden met dat resultaat. Uit hun antwoorden blijkt steevast dat ze er nog steeds van wakker liggen. Maar omdat ze er nauwelijks beleidsmatige remediëring bij kunnen voorstellen, treedt bij die thema's een stijgend defaitisme op."