Aanleiding voor het plotselinge ontslag is de melkprijspositie. Blijkbaar was er onder de coöperanten nogal wat ongenoegen over de melkprijs en de weid...

Aanleiding voor het plotselinge ontslag is de melkprijspositie. Blijkbaar was er onder de coöperanten nogal wat ongenoegen over de melkprijs en de weidemelkpremie. "Met deze beslissing geeft de raad van bestuur het signaal dat de snelheid van de lopende veranderingsprocessen moet worden opgedreven en dat de uitgezette doelstellingen snel en kordaat moeten ingevuld raken om de melkprijspositie en de winstgevendheid zowel op korte als op middellange termijn te verbeteren. Investeringen moeten sneller renderen," zegt Dirk Ryckaert, voorzitter van de raad van bestuur van Milcobel.Het ontslag komt er relatief onverwacht: er is niet meteen een vervanger beschikbaar. Er wordt gezocht, zo meldt de raad van bestuur, naar een interim-ceo.(foto Milcobel)