De melkveehouders zakten met hun tractoren af naar de zuivelfabriek van Milcobel in Langemark om van zich te laten horen. Het schoentje wringt bij de melkprijs die de coöperanten uitbetaald krijgen bij Milcobel. Die ligt veel lager dan bij de concurrenten. "Het prijsverschil loopt op tot 3 à 4 euro per 100 liter", zegt melkboer Steven Warlop uit Heuvelland, een van de initiatiefnemers van de actie Nog verder gaat het zelfs om 5 euro. Vorig jaar scheelde dat al 20.000 euro op jaarbasis, dit jaar zal dat al oplopen tot 30.000 euro. Als de buurman/collega dus voor hetzelfde werk een pak meer geld krijgt, zeker in een moeilijk jaar zoals 2020 - extra kosten door droogte, stevige leningslasten... - dan doet dat pijn in de dagdagelijkse werking en het gemoed."
...

De melkveehouders zakten met hun tractoren af naar de zuivelfabriek van Milcobel in Langemark om van zich te laten horen. Het schoentje wringt bij de melkprijs die de coöperanten uitbetaald krijgen bij Milcobel. Die ligt veel lager dan bij de concurrenten. "Het prijsverschil loopt op tot 3 à 4 euro per 100 liter", zegt melkboer Steven Warlop uit Heuvelland, een van de initiatiefnemers van de actie Nog verder gaat het zelfs om 5 euro. Vorig jaar scheelde dat al 20.000 euro op jaarbasis, dit jaar zal dat al oplopen tot 30.000 euro. Als de buurman/collega dus voor hetzelfde werk een pak meer geld krijgt, zeker in een moeilijk jaar zoals 2020 - extra kosten door droogte, stevige leningslasten... - dan doet dat pijn in de dagdagelijkse werking en het gemoed." Lees verder onder de foto.Waarom is dat prijsverschil zo groot? "Slecht beleid, een gebrek aan visie... Blijkbaar hebben ze verkeerde investeringen gedaan die niet de resultaten behaalden die ze verwacht hadden. Er is ook een nieuwe CEO en een groot deel van de raad van bestuur is vernieuwd. Daar zullen ook vertrekpremies aan verbonden geweest zijn. We vrezen dat er al veel geld is verdwenen in de zakken van de grote bazen. We zitten met aandelen in het bedrijf maar we hebben niets te zeggen. We weten van niets. Zelf overstappen naar de concurrentie is niet evident. "Op dit moment is het niet mogelijk om over te stappen. Dat is ook een frustratie. De laatste tien jaar hebben we al vertrouwen getoond omdat ze grote investeringen gedaan hebben, dan is het frustrerend om te zien dat dit onze beloning is voor ons vertrouwen. We zijn het beu en daarom komen we rechtstreeks praten", zegt mede-initiatiefnemer Kristof Desmet.Lees verder onder de foto.Voorlopig verloopt de protestactie vreedzaam. De politie is massaal aanwezig, onder andere met gepantserde voertuigen. "Dat is meer uit voorzorg", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem van Langemark-Poelkapelle. "De protestactie werd pas gisteren aangekondigd. Ze hebben gezegd dat het vreedzaam zou verlopen. Mijn grootste bekommernis is dat de nabijgelegen brandweerkazerne gevrijwaard blijft."De actie is een initiatief van enkele coöperanten met de steun van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). De Boerenbond houdt zich afzijdig. "We hebben zeker begrip voor de frustraties van de melkveehouders, maar ondertussen is bestuurlijk veel gebeurd binnen de coöperatie Milcobel de laatste maanden. Er is een nieuwe CEO, een groot deel van de Raad van Bestuur vernieuwd, er is een externe doorlichting gebeurd van het bedrijf. Boerenbond is van het idee dat al deze impulsen nu eerst hun kansen moeten krijgen om zich te bewijzen, goed beseffende dat de huidig uitbetaalde melkprijs niet voldoende is om de melkveehouders een behoorlijk inkomen te verschaffen", zegt Jan Halewyck van de Boerenbond.Nog in de voormiddag werd een delegatie van de actievoerders ontvangen, die in gesprek zijn gegaan met CEO Nils van Dam, voorzitter Betty Eeckhaut en Director Milk & Farms Eddy Leloup. "Er werd ingegaan op een aantal vragen vanwege de melkveehouders en er werd uitvoerig toelichting gegeven bij de turnaround van Milcobel waar CEO Nils van Dam in opdracht van de Raad van Bestuur daadkrachtig op inzet. Dit met als doel de positie en winstgevendheid van Milcobel te versterken, en de melkprijs voor de leden-melkveehouders te verhogen", zegt woordvoerder Kathleen De Smedt van Milcobel. "Dat daarbij kordaat tewerk wordt gegaan, mag blijken uit de aankondiging zes weken na het aantreden van de nieuwe CEO, waarbij de organisatie van Milcobel vereenvoudigd werd, en waar ook meteen op niveau van het topmanagement een besparing van 10% gerealiseerd werd. Daarnaast werkt de Milcobelleiding aan een reeks kortetermijnverbeterings- en besparingsinitiatieven, en ligt reeds een ontwerp voor de langetermijnstrategie van Milcobel op tafel. Het strategisch plan zal in de loop van oktober - november door de raad van bestuur en het management verder aan de leden-melkveehouders toegelicht worden en met hen besproken worden. Dit werd trouwens recent al meegedeeld aan de leden.""Ook werd ingegaan op het feit dat Milcobel haar leden-melkveehouders steeds op een eerlijke en transparante manier blijft informeren. Dit gebeurt via een sterk gestructureerde ledenwerking die toegankelijk is voor alle leden en die ook inspraak voor alle leden mogelijk maakt. Dit jaar is trouwens ook de frequentie waarmee de leden geïnformeerd worden via het ledenblad 'Milcobel Flash' sterk opgevoerd. Zowel in goede als kwade dagen blijft er betrokkenheid tussen de coöperatie en haar leden", aldus nog Kathleen Desmedt.Kersvers voorzitter van de coöperatie, Betty Eeckhaut, spreekt haar volledige steun uit voor de plannen van de nieuwe CEO: "We hebben een duidelijk mandaat gegeven aan Nils van Dam en zijn team, en zien dat er nu krachtig wordt opgetreden. Via het ingestelde verbeteringsplan 'Compass' worden binnen de organisatie en het bedrijf honderden initiatieven - van klein tot groot - genomen die de ijsberg met verbeterpotentieel naar boven halen. Die initiatieven hebben betrekking op zowel kostenverlaging als opbrengstverhoging. We begrijpen het ongeduld van onze leden om de aan de gang zijnde verbetering te zien in de melkprijs, maar hebben er alle vertrouwen in dat we - met een nieuw en sterk leiderschap, een duidelijke richting en gerichte strategie - toewerken naar de realisatie en invulling daarvan." (TOGH)