Het akkoord werd na enkele weken van onderhandelingen bereikt. De boeren, melk- en varkenssector in het bijzonder, verkeren immers al een tijdje in een penibele sitatie met te lage prijzen voor hun product.
...