Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein. Dat is niet toevallig. West-Vlaande...