"Eén van de speerpunten van het beleidsplan van Team 8930 is armoedebestrijding. Een belangrijke hefboom hiervoor is de doorstroom van mensen met een leefloon naar de reguliere arbeidsmarkt", zegt schepen van Sociaal Beleid Angelique Declercq. "In 2018 investeerden we fors in nazorg. Begin dit jaar kwam er nog een bijkomende nazorgbegeleider die de nazorgtrajecten opvolgt. En we willen dit jaar ook m...

"Eén van de speerpunten van het beleidsplan van Team 8930 is armoedebestrijding. Een belangrijke hefboom hiervoor is de doorstroom van mensen met een leefloon naar de reguliere arbeidsmarkt", zegt schepen van Sociaal Beleid Angelique Declercq. "In 2018 investeerden we fors in nazorg. Begin dit jaar kwam er nog een bijkomende nazorgbegeleider die de nazorgtrajecten opvolgt. En we willen dit jaar ook meer inzetten op groepsmodules en goed uitgebouwde voortrajecten."Binnen de sociale dienst van het OCMW Menen begeleiden een vijftal trajectbegeleiders de leefloners naar activering. Via tijdelijke werkervaring (TWE) kunnen werkzoekenden binnen een reële arbeidsmarktomgeving hun competenties verder opbouwen. "Daar waar ze in het verleden voornamelijk aan de slag gingen binnen de eigen OCMW-diensten, werken we nu steeds meer samen met privé-werkgevers", weet diensthoofd Emilie Vandenheede van de sociale dienst."We zijn begonnen met één privéwerkgever, nu zitten we al aan tien. We stippelen voor elke leefloner een traject op maat uit, want iedere persoon is anders. Aan de hand van competenties en interesses zoeken we naar een goede match met een werkgever."Wanneer het traject binnen tijdelijke werkervaring van een leefloner bijna afloopt, wordt een specifiek traject 'nazorg' opgestart. Die nazorg moet er voor zorgen dat mensen vlotter doorstromen van de sociale tewerkstelling naar de normale arbeidsmarkt. Dat deze manier van werken loont, vertaalt zich in de cijfers. In 2018 volgden 83 leefloners het traject nazorg. 46 van hen vonden vast werk, 16 mensen besloten een opleiding te volgen, 7 mensen werden door verwezen naar maatwerk, 2 mensen startten een eigen zaak op en 12 mensen bleven werkloos."We willen ervoor zorgen dat iedereen meetelt, want iedereen heeft competenties. Het is de taak van het OCMW om op die competenties in te zetten en ze te versterken. Zo geven we de werkzoekenden een duwtje in de rug en bieden we hen een springplank naar vast werk", besluit schepen Declercq. (CB)