"Sta me eerst toe te zeggen dat de beleidsnota op het vlak van lokale economie heel vaag is", vindt Fré Vandamme. "Blijkbaar verwacht het bestuur veel van een krachtig premiestelsel en een duidelijk afgebakend kernwinkelgebied. Hoe denken ze dat in te vullen?"
...