https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Meens stadsbestuur ziet toekomst rooskleurig: “Dit is hét moment om te investeren”

Schepen Virginie Breye: "Investeerders zijn geïnteresseerd, maar ze schrikken als ze de verloederde panden zien." © SLW
Stefaan Lernout

Op zoek naar de toekomst van Menen als handelscentrum, namen we met Sylvianne Scherpereel en Fré Vandamme van CD&V de beleidsnota van Team8930 door. Naast wat vragen formuleerden zij ook wat voorstellen hoe de zaken aan te pakken. Schepen van Ondernemen, Toerisme en Dierenwelzijn Virginie Breye (N-VA) is de aangewezen persoon om het beleidsplan op dat vlak toe te lichten. Ze beklemtoont dat de voorstellen pas concreet worden eens de budgetten zijn toegekend.

“Sta me eerst toe te zeggen dat de beleidsnota op het vlak van lokale economie heel vaag is”, vindt Fré Vandamme. “Blijkbaar verwacht het bestuur veel van een krachtig premiestelsel en een duidelijk afgebakend kernwinkelgebied. Hoe denken ze dat in te vullen?”

“Het betekent twee zaken”, verduidelijkt schepen Virginie Breye. “Enerzijds het kerngebied beperken van de Grote Markt tot de brug in de Rijselstraat met wat beperkte uitlopers in de Bruggestraat, de Ieperstraat en Kortrijkstraat. Anderzijds trekken we binnen die zone de premies op. Het totaalbudget voor gevelrenovatie- en inrichtingspremies wordt verdubbeld tot 200.000 euro. In het verleden bedroeg een premie maximaal 5.000 euro, dat kan nu hoger oplopen.”

Investeerders lokken

Kunnen we het centrum van Menen trouwens nog wel winkelcentrum noemen, als je ziet welke winkels er in de afgelopen jaren verdwenen zijn?“, vraagt Sylvianne Scherpereel zich luidop af. “Menen heeft wel degelijk een stadscentrum: talrijke scholen, een ziekenhuis, mensen die er werken. Dat zijn allemaal potentiële klanten. De privé-investeerders staan klaar, dat staat vast. Het volstaat een gunstig investeringsklimaat voor hen te scheppen.”

“Investeerders zijn inderdaad geïnteresseerd, dat klopt”, bevestigt Virginie Breye. “Ze schrikken zich echter een hoedje als ze al die verloederde panden zien. Ten tweede zijn de panden in het centrum te klein, idealiter zijn ze 200 tot 500 vierkante meter groot. Nu zijn ze vaak niet groter dan 100 vierkante meter. We voorzien een prospectus om investeerders warm te maken, daar kunnen de Leiewerken ons mee helpen. We wijzen op de twee nieuwe pleinen die er komen aan weerszijde van de brug, er komt een volledig nieuw stadscentrum. Het is nu het moment om te investeren. Er is trouwens een concrete interesse om in de Barakken te investeren. Dat kan de eerste dominosteen zijn die de anderen doet vallen, die de aanzet vormt voor andere investeerders om toe te happen.”

Speel troeven uit

“Speel de troeven die de stad heeft uit”, zegt Fré Vandamme. “We hebben heel wat toeristische troeven: het belfort, de kazematten, de vestingen, de Hollandse vestingen,… Zorg in de eerste plaats voor beleving: een toeristische wandeling, een goede horeca, maar ook bijvoorbeeld boekenwinkels. Je hebt de Barakken als sterkhouder, straks komt site-Tyber. Verbind die twee en je krijgt een commerciële as waar ook het centrum deel van uitmaakt”, vindt Fré.

Schepen Breye: “We willen ook inspelen op meer sfeer en beleving. Zo komt er vanaf volgend jaar nieuwe kerstverlichting in samenspraak met de handelaars. Vlamingen en Fransen moeten de weg naar Menen vinden. Een zaak is om meer in te zetten op erfgoed. We zijn van plan meer wandelingen uit te werken. Ook grensoverschrijdende wandelingen en fietstochten waarvoor we Westtoerisme aangesproken hebben. Wat wel al vaststaat, is dat je vanaf volgend jaar via een bestaande toeristische app wandelend of lopend de stad kan ontdekken.

Fré Vandamme en Sylvianne Scherpereel van CD&V:
Fré Vandamme en Sylvianne Scherpereel van CD&V: “Op vlak van locale economie vinden wij de beleidsnota vrij vaag.”© SLW

Er moet snel een kleinere superette voor inwoners van het centrum komen – Sylviane Scherpereel

Een andere mogelijke troef is de inrichting van het Leie-eiland. Met Europese subsidies en via de deputatie kunnen we er een provinciaal domein van maken, wie weet! Maar daarvoor dienen we eerst met Halluin samen te zitten, het grootste deel van het eiland ligt op hun grondgebied.”

Hotspot Tyber

“De site-Tyber zal volk naar Menen brengen”, is Sylvianne Scherpereel overtuigd. “Maar hoe overtuig je die mensen om ook het centrum in te trekken? Misschien wel via een incentive waarmee ze in de binnenstad iets kunnen drinken of bezoeken? Voorwaarde dan is dat je het centrum aantrekkelijk maakt en promoot in Tyber. Leg de focus in het centrum op de horeca, niet langer op winkels!”

“We nemen het voorbeeld van Aarschot, waar er ook een shoppingcenter is aan de rand van de stad”, schepen Virginie Breye. “Het is onze intentie om een handelsconvenant af te sluiten met alle zaken op de site Tyber zodat die een bedrag moeten bijdragen om handel in het centrum te promoten. Dat kan bijvoorbeeld een bonnetje zijn dat de klanten van het winkelcentrum kunnen spenderen in het stadscentrum.”

Superette

Sylvianne Scherpereel haalt een hekel onderwerp aan waar vele inwoners van wakker liggen: “Een kleinere superette voor de inwoners van het centrum moet er snel komen. Volgens mij kan het bestuur daar een actieve, stimulerende rol in vervullen door gunstige voorwaarden te creëren voor de vestiging ervan.”

Sinds februari spreken we distributieketens aan om een superette in te richten van maximaal 600 vierkante meter“, zegt Vriginie Breye. “We kunnen hen ondersteunende maatregelen aanbieden, maar het zal niet lukken met belastingaftrek alleen. Ze moeten zelf overtuigd zijn van de aantrekkelijkheid en winstgevendheid van de zaak. En dat is niet evident. De panden zijn net te klein en parkeergelegenheid is een probleem. Potentiële investeerders kijken te vaak naar de nabijheid van andere supermarkten. Ze moeten durven kijken naar de Franse kant, waar er zeker en vast een publiek ligt. Het herstellen van de relatie met Halluin is hierin een belangrijk gegeven.

1 hectare voor 1 hectare

“In de beleidsnota staat te lezen: 1 hectare industrie voor 1 hectare bomen. Ik wil nu eindelijk wel eens weten waar het bestuur die ruimte voor bos zal halen”, aldus Fré Vandamme. “En wat brengt de toekomst voor Menen West? Menen telt heel wat werkloze laaggeschoolden, daarom moeten we meer industrie aantrekken, niet zozeer diensten.”

“Die 1 hectare voor 1 hectare is vooral een symbolisch signaal”, geeft schepen Breye toe. “Menen heeft drie procent openbaar Groen, het laagste percentage in Vlaanderen. We willen de boodschap geven aan de bevolking: als er nog industrie bijkomt, dan komt er ook bos. Ook in de industriezone Menen-West komt een bos, dat zeker. Maar het moet economisch realistisch zijn, er moet een evenwicht gevonden worden hoe we die 75 hectare kunnen indelen. Dat daarvan de helft bos wordt, is economisch niet realiseerbaar. Er komt wel een stadsbos achter Tyber, waar ook een hondenloopweide voorzien is.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.