De aanvraag voorziet het verbouwen van een bestaand handelspand tot restaurant in de Steenstraat 40 (vroegere kantoorgebouw van KBC) in Brugge. Op 13 januari werd de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen van Brugge geweigerd. Deze beslissing is voornamelijk gebaseerd op het ongunstige advies van ...