De aanvraag voorziet het verbouwen van een bestaand handelspand tot restaurant in de Steenstraat 40 (vroegere kantoorgebouw van KBC) in Brugge. Op 13 januari werd de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen van Brugge geweigerd. Deze beslissing is voornamelijk gebaseerd op het ongunstige advies van ...

De aanvraag voorziet het verbouwen van een bestaand handelspand tot restaurant in de Steenstraat 40 (vroegere kantoorgebouw van KBC) in Brugge. Op 13 januari werd de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen van Brugge geweigerd. Deze beslissing is voornamelijk gebaseerd op het ongunstige advies van de stedelijke dienst lokale economie. De dienst wees in de eerste plaats op de strijdigheid met de gemeentelijke beleidsnota detailhandel. In deze beleidsnota werd de Steenstraat als handelsas met bovenregionale uitstraling geselecteerd. Bovendien vreesde het college voor 'raamverkoop' (take-away) wat op deze locatie niet toegelaten is.Vergunning onder voorwaardenTegen deze weigeringsbeslissing werd op 26 februari beroep aangetekend bij de deputatie door McDonalds Belgium INC. Dit beroep werd door de deputatie gegrond verklaard gezien er geen verplichting bestaat rekening te houden met een gemeentelijke beleidsnota. Het is slechts een interne beleidslijn die niet kenbaar werd gemaakt aan de bevolking.Bovendien hypothekeert de aanvraag de algemene principes die in deze nota staan zeker niet. Ook de architecturale waarde van het pand wordt niet aangetast en het verbod op raamverkoop werd expliciet als voorwaarde bij de vergunning opgelegd. Bijkomend wordt het voorzien van 4 up- en downspots van de vergunning uitgesloten.Meerderheid adviezen gunstigDe meerderheid van de uitgebrachte adviezen (onder andere Onroerend Erfgoed, de wegendienst, de brandweer, de dienst leefmilieu, de raadgevende commissie voor stedenschoon) waren gunstig, al dan niet voorwaardelijk. Enkel het advies van de dienst lokale economie was negatief.