West-Vlaamse afdeling van Boerenbond houdt actie in Oudenburg

© (Foto LIN)
© (Foto LIN)
Redactie KW

Op het bedrijf van Alexander Maenhoudt langs de Westkerksestraat vond maandagavond onder de noemer #geefboerenruimte# een actie plaats om de noden van de landbouwers in de schijnwerpers te zetten. En dat deden ze letterlijk met een verlichte boerderij en een rit door de stad met verlichte tractoren.

De gloednieuwe koeienstal van Alexander Maenhoudt zal dan ook van nu tot en met 31 januari baden in het licht. De boeren en tuinders vragen hiermee ondernemingsruimte voor hun sector.

“Er zijn nog veel jonge gezinnen die voor de boerenstiel kiezen, iets om trots op te zijn, want zij blijven de voedselvoorziening zeker stellen”, zegt provinciaal voorzitter van de Boerenbond Joris Vande Vyvere. “Maar een bedrijf moet vernieuwen en moderniseren om te zorgen voor een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw. En daarvoor is er nood aan vergunningen.”

“Vergunningen zijn nodig om een bedrijf rendabel te houden, maar ook om te zorgen dat het aan de nieuwe normen kan voldoen. De problematische vergunningsverlening door de Vlaamse regering brengd de ondernemingszekerheid van onze landbouwers in gevaar”, duidt de voorzitter

Helaas staat ondernemersruimte – letterlijk en figuurlijk – steeds meer onder druk, want door allerhande claims op de schaarse landbouwgrond

“We vragen niet om ongebreidelde uitbreiding, maar vragen wel dat zeker jonge landbouwgezinnen en landbouwondernemers kans krijgen om te werken. Nostalgie noch onredelijke eisen tot transformatie mogen de weg naar een andere, maar duurzamere land- en tuinbouwsector niet in de weg staan. Het behoud aan ruimte, de kansen tot ontwikkeling , innovatie en ondernemerszin zijn hierbij belangrijke voorwaarden. We geloven dat onze sector mee voor een duurzame omgeving kan en zal zorgen”, aldus nog Joris Vande Vyvere.

Alexander Maenhoudt ondervond deze problematiek maar al te goed bij de uitbreiding van zijn koeienstal. “Ik ben er drie jaar mee bezig geweest eer alles in orde was. Je hebt geen idee van hoe groot de papierenwinkel tegenwoordig is.”

De jonge boer runt sedert twaalf jaar een melkveebedrijf met nu 200 koeien. Die zorgen niet alleen voor melk, maar ook voor kalveren. “Als we de veestapel moeten uitbreiden, kunnen we altijd op eigen kweek rekenen. Om ziekten te vermijden komen hier geen vreemde dieren binnen.”

Ook zorgt Alexander Maenhoudt zelf voor voedsel voor de koeien door op omliggende gronden mais en gras te telen.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.