Poperinge werkt aan eigen hopsoort voor België

Nieuwe hoprassen zullen volledig afgestemd zijn op de noden van de Vlaamse hoptelers en gemakkelijk door de telers aangeplant worden. © Michael Depestele
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Poperinge investeert gedurende de komende vier jaar verder in de ontwikkeling van een eigen, nieuwe hopsoort. Door de introductie van nieuwe regionale hoprassen, kan er bij de Vlaamse hopsector een jaarlijkse extra inkomen van ongeveer vier miljoen euro gegenereerd worden.

“De beste rassen voor hop zijn te vinden in Duitsland, maar die zijn voor onze hoptelers niet te verkrijgen”, zegt schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V). “Het doel van project ‘Hopbel 2.0’ is om nieuwe, eigen hoprassen te bekomen die ziektetoleranter zijn (voornamelijk tegen de verwelkingsziekte Verticillium), die betere aroma’s hebben voor de brouwerijen en die beter bestand zijn tegen de veranderende klimaatomstandigheden.”

Dicht bij de afzetmarkt

“De Belgische hoptelers hebben hierbij een unieke uitgangspositie omdat ze dicht bij de afzetmarkt staan in ons bierland België. De selectie van interessante kruisingen kan hierdoor afgetoetst worden aan de voorkeuren van brouwers. Het veredelingsproces wordt zo een geïntegreerd proces met de afnemers. De eerste stappen zijn reeds gezet voor een eigen hopveredelingsprogramma in Vlaanderen”, aldus nog de schepen.

Hier zijn al heel wat nieuwe kandidaatrassen uit gekomen, waarvan sommige al werden uitgeplant bij telers. Om deze rassen te valoriseren en ingang te doen vinden, zijn er nog een aantal uitdagingen: landbouwtechnische karakterisatie om rassen te bekomen die resistent zijn tegen de ziekte Verticillium, brouwtechnische karakterisatie, en het opzetten van een eigen vermeerdering voor hopplanten in Vlaanderen.

Op vandaag gebeurt de vermeerdering van hopplanten in het buitenland. Op die manier zullen Vlaamse hoptelers niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse vermeerderingscentra om hopplantgoed aan te kopen. De zaden van deze kruisingen zullen in een zadenbank worden bewaard die ook na het project beschikbaar zal zijn voor de hopteler om het veredelingstraject verder te zetten.

Concurrentiepositie behouden

De hoptelers worden dicht betrokken bij het volledige veredelingstraject. Dat maakt dat het nieuwe ras dat op de markt zal komen, volledig afgestemd zal zijn op de noden van de Vlaamse hoptelers en gemakkelijk door de telers zal aangeplant worden.

Na afloop van het project zal een spin-off hopveredeling worden opgericht zodat het veredelingstraject met de opgedane kennis verdergezet kan worden.

“De hopsector wil via dit project haar concurrentiepositie met de buitenlandse hoplanden behouden. Enerzijds zullen de hoptelers door het telen van nieuwe rassen met betere ziektetoleranties de omslag maken naar een duurzamere teelt van de hop door het mindere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.”

Verhoogde afzet

“Anderzijds zal het telen van nieuwe hoprassen met unieke aroma’s ook zorgen voor een verhoogde afzet bij de Belgische brouwerijen, een hoger arbeidsinkomen per ha en uiteindelijk een verdubbeling van het hopareaal in Vlaanderen na 10 jaar.”

“Door het introduceren van nieuwe regionale hoprassen bij de Vlaamse hoptelers, kan er bij de Vlaamse hopsector een jaarlijkse extra inkomen van ongeveer vier miljoen euro gegenereerd worden”, besluit schepen Kris Notebaert.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.