Oppompverbod geen topprioriteit voor politie

Camille Jonckheere

Bijna twee weken, sinds maandag 18 juli, geldt een oppompverbod in de hele provincie in de strijd tegen de aanhoudende droogte. Maar is daar ook controle op? In de lokale politiezones krijgt het alvast geen prioriteit, zo blijkt uit een eigen rondvraag. “We hebben nu een knalzomer met veel evenementen, dus dan moet je kiezen waar je de patrouilles inzet.”

Maandag 18 juli kondigde gouverneur Carl Decaluwé een algemeen oppompverbod uit de onbevaarbare waterlopen aan voor de hele provincie. Dat werd beslist op het droogteoverleg samen met verschillende partijen, van landbouwers tot vzw Natuurpunt. Een week eerder gold dat al voor het IJzerbekken. Het heeft te weinig geregend en de grondwaterstanden staan te laag. En op de plaatsen waar er wel nog voldoende water staat, is de kwaliteit sterk gedaald. Wie toch water oppompt, riskeert een boete van 1.600 euro.

“Onze politiepatrouilles letten erop in hun dagelijkse controles, maar we hebben geen mankrachten op overschot”

Maar voor verschillende politiezones is het controleren van het oppompverbod geen topprioriteit. “We hebben gevraagd aan onze reguliere en wijkpatrouilles om extra waakzaam te zijn”, vertelt Johan Geeraert, hoofdcommissaris van politiezone Polder. “We gaan ook vaker langs bij enkele plaatsen, waarvan we weten dat boeren er vaak oppompen. Maar we hebben helaas geen mankracht voor specifieke controles. We hebben nu een knalzomer met veel evenementen, dus dan moet je kiezen waar je de patrouilles inzet.” Politiezone Kouter combineert die controles met hun zomerpatrouilles langs waterlopen, waarbij ze controleren op zwemmers.

“We nemen de controles mee in onze routinewerking van de wijkpolitie”, vult korpschef Steve Desmet van politiezone Damme/Knokke-Heist aan. “In onze politiezone krijgen wij deze maanden volop te maken met de alom bekende kustproblematiek. Iedere opdracht is voor ons prioritair, maar we moeten nu eenmaal onze capaciteit verdelen. Daarom gaat onze aandacht nu volop naar het toerisme aan de kust. We besteden er wel aandacht aan, maar we hebben gewoonweg geen ruimte om iemand het oppompverbod permanent te laten opvolgen.

Meldingen van burgers

Alle landbouwwegen afschuimen op zoek naar inbreuken is een tijdrovende opdracht voor de politie. “We rekenen ook een beetje op de burgerzin van de inwoners. Zij kunnen eventuele inbreuken melden aan de lokale politie. Dat kan meestal telefonisch, maar bij sommige zones kan je ook online foto’s of filmpjes doorsturen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

“Mensen kunnen ook inbreuken melden aan de politie, dan kunnen we specifiek en gericht patrouilles erop uit sturen”

Bij de meeste politiezones komen er voorlopig minder tips binnen van burgers dan de vorige jaren. “Elke melding die we binnenkrijgen, moeten we ook effectief gaan controleren om te kijken of het om een uitzondering gaat of niet. Als we dan een inbreuk vaststellen, maken we een proces-verbaal op. We moeten nu spaarzaam zijn met water, want het oppompverbod is er met een reden. Hoe slechter de waterstand, hoe harder de boeren het water net nodig hebben, maar het van ergens elders oppompen, lost op langere termijn niets op”, besluit Fonteyne.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.