Nieuw bebossings- en natuurdossier zet kwaad bloed bij landbouwers in Zwevegem: “Ruimtegebrek dreigt”

Het schepencollege kreeg een bundeltje met meer uitleg over de actie overhandigd van de landbouwers. (foto GJZ)
Redactie KW

Vorige week voerden de Landbouwraad Kortrijk en de Landelijke Raad Zwevegem, in samenwerking met Boerenbond, actie om aandacht te vragen voor de leefbaarheid en rechtszekerheid van de landbouwbedrijven in de regio. “We willen ruimte om te ondernemen.”

Landbouwers reden vorige vrijdag met hun tractor van het stadhuis in Kortrijk tot aan het gemeentehuis in Zwevegem. Aanleiding voor de actie is het bebossings- en natuurdossier dat extra beslag legt op het agrarische gebied.

“De landbouwers worden geconfronteerd met gebrek aan ruimte om te ondernemen. In de regio leven heel wat ruimtelijke dossiers zoals het Open Ruimte Plan Interfluvium met de ambities van Kortrijk om 100 hectare bijkomend bos en natuur en de ambities van Zwevegem om 20 hectare extra bos te realiseren tijdens deze legislatuur. Daarnaast is er ook het Rivierherstel Leie, waar de Vlaamse regering 500 hectare watergebonden, terrestrische natuur wenst te realiseren.”, vertelt Astrid Deneire, regioconsulent van Boerenbond.

Voedselzekerheid

Daarnaast zijn er volgens haar nog andere lopende dossiers. “Denk maar aan de ingediende projecten van Blue Deal, het complex Project Kanaal Bossuit-Kortrijk met mogelijke compensaties voor natuur. Verder is er de zoektocht naar ambachtelijke zones en woonzones.”

Met de actie vragen de land- en tuinbouwers aandacht voor het feit dat hun ondernemingsruimte door dit beleid onder steeds grotere druk staat. “We willen dat de voedselzekerheid gegarandeerd blijft door de productieve Vlaamse gronden te kunnen blijven bewerken. Tegelijk vragen we om de leefbaarheid van de landbouwbedrijven te behouden, want elk bedrijf staat voor een gezin dat onder druk wordt gezet door alle aangekondigde maatregelen”, aldus nog Astrid Deneire.

Onteigeningen

Een zenuwachtige burgemeester Doutreluingne, nam samen met nog een aantal schepenen, de nota van de Boerenbond in ontvangst. Daarna diende hij hen van antwoord. “Persoonlijk betreur ik dat Boerenbond zijn leden aanzet tot het protesteren tegen het nochtans realistische en milde bosbeleid van Zwevegem.” Hij herhaalde dat het lokale klimaatplan en het bosbeleidsplan een bosuitbreiding voorziet van 20 hectare tegen 2025 en een streefdoel van 80 hectare tegen 2030.

“Het bosbeleidsplan is gebaseerd op vrijwilligheid en financiële stimuli en het overleg voor de opmaak van het ruimteplan voor de langetermijnvisie is bovendien nog volop bezig”, klonk het. Hij voegde er aan toe dat het primordiaal is dat voor eventuele bebossing zal gekeken worden naar minder vruchtbare gronden of gronden in niet-herbevestigd agrarisch gebied. “Onteigeningen zijn voor Zwevegem niet aan de orde.”

(GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.