Minister Zuhal Demir bezoekt familiaal Veurns landbouwbedrijf

Vlnr dierenarts Wouter Vanlouwe, minister Zuhal Demir, familie Vandewalle.© (Foto MVQ)
Vlnr dierenarts Wouter Vanlouwe, minister Zuhal Demir, familie Vandewalle.© (Foto MVQ)
Redactie KW

Zondagnamiddag bezocht Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, de boerderij van de familie Vandewalle – Dejaegher in Beauvoorde (Veurne). De N-VA-minister had wel oren naar het voorstel van familiale landbouwbedrijven die aandringen op een opsplitsing van de huidige landbouwsector in industriële en familiale landbouw. Daarbij moet de overheid de definiëring duidelijk omkaderen met parameters en specifieke flankerende maatregelen voor familiale landbouwbedrijven.

Peter Vandewalle (49) en zijn gezin verwelkomden de minister spontaan en het ijs was meteen gebroken. “Onze beroepen vertonen alvast enkele gelijkenissen, want we zijn vandaag allebei aan het werk, we moeten voortdurend waakzaam en permanent ter beschikking staan”, zei Peter. Samen met zijn vrouw Carla Dejaegher (47) gaf Peter minister Demir een rondleiding op het landbouwbedrijf met zo’n 130 runderen van het Belgisch witblauw-ras en een 100-tal zeugen waarvan de biggen worden afgemest. Daarnaast wordt nog 70 hectare bewerkt voor akkerbouw. Zoon Niels (20) en dochter Tessa (18) steken een handje toe in hun vrije tijd.

Het gesprek ging over veel meer dan ‘koetjes en kalfjes’… Minister Demir wilde weten of Peter de nieuwe mest-app in het kader van het nieuwe mestactieplan MAP6 zou inschakelen. Met deze app kan op basis van de mestsamenstelling de mest optimaal worden ingezet. “Dat zal ik zeker, maar het zal wel even wennen zijn”, antwoordde Peter. “Wij hebben immers geen secretaresse zoals de grote bedrijven! Wij hebben al wel een oplossing voor een ‘burenregeling’: een gedeelte van onze mest zal bestemd zijn voor onze buur die geen dieren heeft.” Maar Peter vond ook dat wanneer de functie van de familiale landbouw is uitgewerkt er bepaalde doelstellingen kunnen herbekeken worden om een stevig en draaglijker mestactieplan te bewerkstelligen voor de familiale landbouw. “Of anders gezegd: dat mest afkomstig uit industriële landbouw strenger wordt beoordeeld”, aldus Peter. “Om onze doelstellingen te realiseren kunnen we een werkgroep samenstellen met de juiste mensen: mensen met gezond ‘boerenverstand’ uit de sector, een neutrale organisatie ‘Algemeen Boerensyndicaat’, het kabinet leefmilieu… We willen de Vlaamse landbouwgrond vrijhouden voor bemesting vanuit de familiale landbouw en we zouden alle industriële bedrijven moeten verplichten om hun mestproductie te verwerken in hun eigen dure mestverwerkingen. Aan een duidelijke definiëring van familiale landbouw kan een bewijs van eigen mestproductie binnen het bedrijf worden gekoppeld en een maximum mestproductie worden opgelegd. In het verleden is de fout gemaakt dat de landbouw werd losgekoppeld van het hebben van grond waardoor mestverwerking noodzakelijk werd.”

Ook het thema ‘ruimte voor familiale landbouwbedrijven’ kwam ter sprake. Daarvoor voerden jonge landbouwers van de Groene Kring recent nog een tractorenactie. Boeren hebben ruimte nodig om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen en om het economisch rendabel te houden, maar het wordt alsmaar moeilijker om vergunningen te krijgen en toegang tot grond. “Het toekennen van vergunningen gebeurt door de deputaties van de provincie”, repliceerde minister Demir. “Slechts 5% van de dossiers komen bij mij terecht, en dat zijn dan de complexe dossiers, meestal van de grote bedrijven, onder meer in verband met stikstof. Maar ik sta zeker achter de familiale landbouwbedrijven. We moeten de nadruk leggen op de korte keten en daar moeten we mee voor zorgen! Mensen willen kwaliteit en goed vlees, ze willen weten waar hun vlees vandaan komt. We hebben plannen om in Vlaanderen vier landschapsparken te implementeren met focus op landbouw, onroerend erfgoed, dieren en hoevetoerisme, in samenwerking met Vlaamse boeren en onroerend erfgoed. We krijgen meerdere signalen van landbouwers die hieraan willen meewerken. Er zullen subsidies ter beschikking worden gesteld om die parken te onderhouden.”

Tot slot kaartten Peter Vandewalle en de minister nog het thema aan van het erfpacht en voorkooprecht op landbouwpercelen. “Nog altijd pachten heel wat boeren gronden van bijvoorbeeld de adel”, zei Peter. Zijn veearts Wouter Vanlouwe vulde aan: “Nu kopen grote investeerders grote percelen op, en voor jonge landbouwers die wel een voorkooprecht hebben is de prijs onbetaalbaar. Eigenlijk moet de pachtwet worden geüpdatet!”

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.