Landbouwers voeren actie in centrum Kortrijk

De landbouwers trokken dwars door het centrum. © JVGK
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

De Landbouwraad Kortrijk en de Landelijke Raad Zwevegem voerden, in samenwerking met Boerenbond, een actie om aandacht te vragen voor de leefbaarheid en rechtszekerheid van de landbouwbedrijven in de regio.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Aanleiding tot de actie is het bebossings- en natuurdossier dat bijkomend ruimtebeslag legt op het agrarisch gebied. “De landbouwers uit Kortrijk en Zwevegem worden geconfronteerd met gebrek aan ruimte om te ondernemen. Enerzijds wordt steeds meer beslag gelegd op de reeds schaarse landbouwgronden”, duidt regioconsulent Astrid Deniere.

In de regio leven heel wat ruimtelijke dossiers zoals het Open Ruimte Plan Interfluvium met de ambities van Stad Kortrijk om 100 ha bijkomend bos en natuur en de ambities van gemeente Zwevegem om 20 ha extra bos te realiseren tijdens deze legislatuur. Daarnaast is er ook het Rivierherstel Leie, waar de Vlaamse Regering 500 ha watergebonden, natuurterrein wenst te realiseren.

Voedselzekerheid

“Ook tal van andere dossiers, zoals de ingediende projecten van Blue Deal, het complexe Project Kanaal Bossuit-Kortrijk met mogelijke compensaties voor natuur, zorgen voor een extra claim op het agrarisch gebied. De zoektocht naar ambachtelijke zones en woonzones leidt tot extra spanningen. Anderzijds bieden ook het stikstofdossier en het vergunningenbeleid dat stilligt weinig rechtszekerheid voor de jonge boeren.”

Met de actie vragen de land- en tuinbouwers dus aandacht voor het feit dat hun ondernemingsruimte door dit beleid onder steeds grotere druk staat. “Ze willen dat de voedselzekerheid gegarandeerd blijft door de productieve Vlaamse gronden te kunnen blijven bewerken. Tegelijk vragen ze om de leefbaarheid van de landbouwbedrijven te behouden, want elk bedrijf staat voor een gezin dat onder druk wordt gezet door alle aangekondigde maatregelen”, aldus provinciaal secretaris Hans Mommerency.

De tractors verzamelden aan de Dolfijnkaai en reden naar het stadhuis van Kortrijk waar ze ontvangen werden door schepen van Economie Wouter Alijns (Team Burgemeester). Nadien reed de colonne verder naar het stadhuis van Zwevegem.

(PV- video JVGK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.