Landbouwers trekken aan de alarmbel in Oostkamp: Stikstofakkoord bedreigt een op drie jobs in de sector

© AF
Redactie KW

De West-Vlaamse landbouwsector en agrovoedingsindustrie vrezen dat het stikstofakkoord heel wat banen zal kosten en vragen de Vlaamse overheid om het voorontwerp te herzien. Om hun eisen kracht bij te zetten worden deze week enkele ‘wake-upcalls’ georganiseerd, waarbij politici worden opgeroepen om een realistischer beleid te voeren. Woensdag vond een actie plaats bij de Oostkampse melkrobotfabrikant Lely Center. “Een op de drie banen staat op de helling”, klonk het.

Het voorontwerp van het stikstofakkoord – een geheel van maatregelen om de uitstoot van het voor de natuur erg schadelijke stikstof door de landbouw te beperken – blijft de gemoederen beroeren. Het document zit momenteel in de fase van het openbaar onderzoek en nog tot 18 juni kunnen mensen in hun stad of gemeente de stikstofplannen van de Vlaamse regering inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren indienen.

De landbouwsector en agrovoedingsindustrie trekken alvast fel van leer tegen het plan en trekken aan de alarmbel. Ze nodigen deze maand lokale en bovenlokale mandatarissen uit op zogenaamde “wake-upcalls” om hen bewust te maken van het probleem.

Impact nog niet duidelijk

“Heel wat aandacht gaat terecht naar de rode bedrijven die getroffen worden door dit akkoord”, zegt regioconsulent Michiel Van Robaeys van de Boerenbond. “Daarnaast worden echter ook vele andere landbouwers en de bedrijvigheid er rond getroffen door dit voorstel en lijkt de potentiële socio-economische impact van dit dossier nog niet duidelijk voor onze politici.”

“Elke vorm van socio-economische impactanalyse ontbreekt. De Vlaamse overheid vaart gewoon blind. Wij vragen met aandrang dat het huidige voorstel op een aantal cruciale punten wordt bijgestuurd.”

Een op drie jobs op de helling

Volgens de Boerenbond zet het akkoord, zoals het nu voorligt, een op de drie jobs binnen de sector op de helling. “Ook bij ons zijn jobs in het gedrang”, zegt zaakvoerder Lieven Delbaere van melkrobotproducent Lely Center Vlaanderen, waar woensdag een wake-upcall plaatsvond.

“Automatisatie van de melkveehouderij zit in de lift en we zitten in een serieuze groeifase. Maar momenteel staat het hier wat on hold. Onze klanten – landbouwers – aarzelen namelijk om te investeren zolang er onzekerheid heerst. We weten dus niet wat de toekomst zal bieden.”

“Onze oproep hier vandaag is duidelijk: maak de politici in Brussel wakker zodat er duidelijkheid komt en we iets hebben waar we kunnen naartoe werken.”

Geen duidelijk kader

Geert Declercq runt op het einde van de Stuivenbergstraat in Oostkamp een melkvee- en aardappelbedrijf. “Er is geen duidelijk kader voor innovatie en dat werkt verlammend voor de hele sector”, zucht hij.

“In 2012 plaatste ik een nieuwe strostal voor jongvee. Die voldeed aan de toenmalige regelgeving. Vandaag zou ik die emissie-arm moeten maken maar met een dergelijke stal is dat haast onmogelijk. Ik maak mij zorgen over de toekomst van ons bedrijf.”

Heel wat lokale politici tekenden woensdag present, onder wie de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser (CD&V. Hij deelt de bezorgdheden van de landbouwers. “Ook bij de Oostkampse land- en tuinbouwers heerst heel wat onzekerheid”, zegt hij.

“We hadden hier ook een zogenaamd rood bedrijf waar de boer een toekomst gevonden heeft in een andere gemeente en waar relatief veel centen betaald moesten worden om dit bedrijf uit te kopen. Als gemeente gaan wij dan ook bezwaar aantekenen.”

“Volgens ons is er te weinig wetenschappelijke onderbouwing en wordt de rechtszekerheid voor onze land- en tuinbouwers ondermijnd. We proberen onze land- en tuinbouwers intussen voldoende te informeren, samen met de syndicale ondernemers.”

(AF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.