Ieper geeft negatief advies voor bouw van drie grote pluimveestallen

Buurtbewoners Regine Hautekeur, Anita Garreyn en Andy Deleu protesteerden eerder al tegen de uitbreiding van het pluimveebedrijf.©Eric Flamand Eric Flamand
Buurtbewoners Regine Hautekeur, Anita Garreyn en Andy Deleu protesteerden eerder al tegen de uitbreiding van het pluimveebedrijf.©Eric Flamand Eric Flamand
Redactie KW

De stad acht de impact te groot op vlak van grondwatergewinning, transport en ruimtelijk-landschappelijk effect. Daarom geeft het aan de provincie een negatief advies voor de pluimveehouderij van 228.000 slachtkippen.

Concreet gaat het om een aanvraag inzake het bouwen van drie pluimveestallen, een loods en een lokaal, aanleg van betonverharding, slopen van de varkensstal, het rooien van een hoogstammige boom en verhogen van windbreekmuren en ook het verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van en toevoegen aan een varkens-, rundvee- en pluimveehouderij in de Eekhofstraat in Voormezele. Het schepencollege adviseerde in de gemeenteraad van 15 maart ongunstig ten overstaan van de provincie.

Uit de motivering blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. De impact van de aangevraagde uitbreiding is alles samen beschouwd te aanzienlijk.

“De exploitatie van een pluimveehouderij van 228.000 slachtkippen valt op die plaats niet te rijmen met de levenskwaliteit van de vele inwoners in het nabij gelegen gehucht St.-Elooi en met de natuurbeleving in het aangrenzende natuurdomein De Palingbeek”, aldus schepen Philip Bolle. Hij is bevoegd voor omgevingsvergunningen. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat er meer dan 100 gemotiveerde bezwaren werden ingediend.”

De geuremissie bereikt de grenswaarde van wat aanvaardbaar is in agrarisch gebied. En de grondwaterwinning kan mogelijk problemen opleveren in drogere perioden en er is onduidelijkheid wat de impact van het transport betreft.

De stofemissie veroorzaakt een beperkt negatief effect, maar vooral ruimtelijk-landschappelijk zou de bouw van deze stallen een zeer grote negatieve impact hebben op de omgeving. Het vrijwaren van de open ruimte en het landelijk karakter dient in dergelijke omgeving voorop te staan.

Marges

“De slinkende marges dwingen veel landbouwbedrijven, ertoe om te groeien en te specialiseren. Als bestuur kunnen we daar niet tegen zijn en willen we mee dat groeiperspectief ondersteunen. Maar we moeten uiteraard in elke situatie alle factoren in overweging nemen”, motiveert landbouwschepen Patrick Benoot. “Bij deze uitbreiding zou de impact op de omgeving te groot zijn. Dit negatief advies vanuit de stad wordt nu overgemaakt aan de provincie, die de definitieve beslissing zal nemen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.