Extra steun voor psychologische begeleiding en ondersteuning voor landbouwers

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 195.000 euro extra vrij voor Vzw Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor extra ondersteuning van land- en tuinbouwers in moeilijke situaties. De komende jaren blijft minister Crevits inspanningen leveren om de drempel naar de hulpverlening voor landbouwers te verlagen.

© (Foto Belga)
© (Foto Belga)

“We moeten onze landbouwers meer op een voetstuk plaatsen. Boeren zijn niet enkel boer. Ze zijn ondernemers, boekhouders, marketeers, verkopers, … We voorzien in extra middelen voor Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor meer begeleiding voor onze boeren en boerinnen.” – Hilde Crevits

Landbouwers zorgen elke dag opnieuw voor vers en kwaliteitsvol voedsel op ons bord. Boer zijn is niet enkel bezig zijn met planten of dieren. Er komt veel meer bij kijken en de marktrisico’s zijn toegenomen. Landbouwers ervaren stress en vinden niet altijd een goed evenwicht tussen het runnen van een bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven. Vlaams minister Hilde Crevits werkt dan ook aan een actieplan rond het welbevinden van de landbouwer. Er komt nu al extra ondersteuning voor het Landelijk Infopunt Vrouwen en Boeren op een Kruispunt.

Vrouwen zijn vaak de eerste personen om naar buiten te komen als er problemen zijn op het landbouwbedrijf. Zij maken moeilijke thema’s bespreekbaar, praten open met andere onderneemsters over waar ze mee zitten en zoeken gericht naar oplossingen. Het Landelijk Infopunt Vrouwen bereikt heel wat vrouwen in de land- en tuinbouw door middel van eerstelijnsadvies, de organisatie van netwerkmomenten en het aanreiken van vormingen. De voorbije periode merkte het Liv dat de adviesvragen toenamen. De vragen gaan, in tegenstelling tot vorige jaren, veel meer over het welbevinden van land- en tuinbouwers. Hiervoor is vaak de snel veranderende landbouwcontext en de positie van de land –en tuinbouwers de oorzaak.

Het Liv zal zijn expertise en ervaring inzetten om een checklist voor gerichte hulpverlening te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de brede hulpverlening. Daarnaast mikt het Liv op het bereiken van boeren via meerdere kanalen. Tenslotte werken ze aan de verdere samenwerking met Ferm, Boeren op een Kruispunt, ILVO en het departement Landbouw en Visserij. Vlaams minister Hilde Crevits maakt voor dit project 95.000 euro vrij.

100.000 euro steun voor Vzw Boeren op een Kruispunt

De afgelopen maanden kreeg Vzw Boeren op een Kruispunt vooral vragen vanuit de Vlaamse varkens- en melkveesector. Er was vorig jaar een stijging van het aantal vragen met 34%. De Vzw wil de komende jaren verder inspanningen leveren voor de psychosociale ondersteuning en vormingsbegeleiding van onze land –en tuinbouwers. Vlaams minister Hilde Crevits maakt hiervoor 100.000 euro vrij.

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse land– en tuinbouwers in nood. Ze zorgt voor begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Er is enerzijds gratis persoonlijke dienstverlening en anderzijds preventie en sensibilisering van de sector. Met de steun komt er een bijkomende adviseur, om verder in een kwaliteitsvol aanbod te voorzien. Vervolgens komen er ook bijkomende sessies bij psychologen. Op jaarbasis hoopt de vzw ongeveer 100 sessies te kunnen aanbieden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De stap naar hulpverlening vormt voor land- en tuinbouwers vaak nog een te grote drempel. Door zowel het Landelijk Infopunt Vlaanderen als Boeren op een kruispunt te versterken, bieden we een breder pallet aan hulp aan. We doen dit in het belang van het welbevinden van de land- en tuinbouwer. Tegelijk gaan beide organisaties het engagement aan om hun werking op termijn te integreren en de krachten te bundelen. Dit zijn belangrijke stappen in aanloop van het actieplan welbevinden waar we de komende maanden werk van maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.