Europese Commissie belooft om crisissteun aan de visserijsector te activeren

© BELGA
Phebe Somers

Tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van Landbouw in Brussel riep Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits op tot een Europese aanpak om de voedselzekerheid te garanderen. Hiermee mikt ze vooral op onze landbouw- en visserijsector, die door de oorlog in Oekraïne lijden onder hoge brandstof- en grondstofprijzen.

Niet meer rendabel

Omwille van die stijgende kosten beslissen heel wat vissersvaartuigen in tal van Europese lidstaten om aan de kade te blijven liggen, omdat hun activiteiten niet meer rendabel zijn. Dat is ook bij ons het geval, maar niet uitvaren betekent dat de voedselvoorziening binnden de Europese Unie in het gevaar komt.

“De prioriteit van België ligt op het actief houden ligt van de eigen vissersvloot. De reden daarvoor is het belang van de voedselbevoorrading, -veiligheid en -prijzen”, aldus Hilde Crevits.

Het is absoluut prioritair om onze vissersvloot actief te houden, ondanks de hogere exploitatiekosten

Om dit te bereiken vroeg ze tijdens de bijeenkomst dringend extra steunmaatregelen op korte termijn, waarbij elke visser van alle lidstaten gelijk moet behandeld worden. De steun moet vissers een tijdelijke tegemoetkoming geven voor hun hoge productiekosten. Intussen zou de Europese commissaris beloofd hebben om de komende dagen het Europees crisismechanisme voor steun aan de visserijsector te te activeren.

Circulair gebruik

Ook de landbouwsector krijgt het zwaar te verduren, doordat de productie van bepaalde grondstoffen in Rusland en Oekraïne stil ligt. De ministers hebben gevraagd aan de Europese commissie om een aantal voorstellen te formuleren om flexibiliteit te geven aan de landbouwsector.

Dat kan door bijvoorbeeld in te zetten op hergebruik van bewerkte dierlijke mest, wat een uitzondering op de Nitraatrichtlijn impliceert. Een 10-tal lidstaten sloten zich bij deze oproep aan.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.