Boeren willen op vrijdag 3 maart Brussel met zoveel mogelijk tractoren inpalmen: “Vlaanderen moet beseffen dat landbouwers broodnodig zijn”

© BELGA
Philippe Verhaest

Vrijdag 3 maart zullen land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren afzakken naar Brussel om er massaal actie te voeren. Ze hebben een duidelijke boodschap voor het beleid. “We willen een goed stikstofakkoord, keur het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst.”

Land- en tuinbouwers van over heel Vlaanderen, gesteund door de Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agravrouwen, trekken aan de alarmbel.

Het stikstofakkoord zoals het nu voorligt, zorgt voor een sociaaleconomisch bloedbad in de landbouwsector en de brede agrovoedingsketen. Een bloedbad dat bovendien te vermijden is”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“We vragen een grondige bijsturing van het stikstofakkoord en een toekomstperspectief waarbij landbouwers kunnen blijven zorgen voor lokaal, duurzaam en gezond voedsel aan de hoogste kwaliteitseisen.”

Daarnaast dringen de landbouworganisaties aan op een onmiddellijke goedkeuring van het Vlaamse Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Zolang Vlaanderen de middelen die Europa voor onze landbouwers heeft voorzien gegijzeld houdt, kan de sector niet verder verduurzamen. Kunnen jonge boeren geen bedrijf overnemen en is er oneerlijke concurrentie met andere Europese landbouwers. Ze kunnen niet starten met hun veldwerkzaamheden en teelten zolang er geen duidelijkheid is over de GLB-regels.”

© BELGA

Eerlijk inkomen

“Het is hoog tijd om beleidsmakers te herinneren aan de noden van de landbouwsector. En vooral: aan de noodzaak van landbouwers in Vlaanderen”, vervolgt Lode Ceyssens. “Of willen we afhankelijk worden van buitenlandse producten die aan veel lagere standaarden voldoen op vlak van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn?”

Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, treedt bij: “Landbouwers zitten drie keer per dag ongemerkt mee aan ieders tafel. Het enige wat we daarvoor in ruil vragen, is een eerlijk inkomen en toekomstmogelijkheden. Het beleid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de Vlaamse landbouwers naar waarde schatten.”

Waar exact er vanuit West-Vlaanderen zal vertrokken worden, ligt nog niet vast.

© BELGA

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier