Algemeen oppompverbod in West-Vlaanderen

Archiefbeeld van boeren, die water oppompen in 2020 aan waterbekken bij Speybeek in Tielt. © a-TVW
Camille Jonckheere

Het is vanaf vandaag verboden om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. Dat werd beslist op het droogteoverleg van de provincie deze voormiddag. “Het verbod gaat onmiddellijk in. De grondwaterstanden zijn op dit moment te vlug aan het zakken. Daardoor neemt de verzilting toe en dat heeft een rechtstreeks gevolg voor de volksgezondheid”, vertelt gouverneur Decaluwé.

Deze voormiddag zat het bestuur van de provincie West-Vlaanderen samen met verschillende partijen van landbouwers tot vzw Natuurpunt voor een overleg in verband met de aanhoudende droogte. Vorige week dinsdag werd er al verboden om nog water op te pompen in het gebied van de IJzerbekken. Maar nu werd er beslist dat er met onmiddellijke ingang een oppompverbod geldt voor de volledige provincie West-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de boeren geen water meer mogen oppompen uit onbevaarbare waterlopen. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 1.600 euro.

“Het verbod gaat onmiddellijk in en zal minstens enkele weken gelden, want deze droogte zal niet opgelost zijn met een kleine regenbui”

“We moeten er geen tekening bij maken. Iedereen weet dat als het niet regent er wel iets moet gebeuren”, vertelt gouverneur Decaluwé. “De grondwaterstanden zijn nu al heel sterk en vlug gezakt en voor de komende weken ziet het er niet goed uit. Een kleine regenbui zal dit probleem niet oplossen. Het verbod zal zeker nog de komende weken blijven gelden. We houden het waterstelsel constant in de gaten. Van zodra zich dat voldoende heeft kunnen herstellen, zullen we het verbod opheffen.”

Controles lokale politie

De lokale politie kreeg de instructies om ook te controleren of het algemene oppompverbod wordt nageleefd. “We hebben de afgelopen week al contact gehad met de politie in verband met het verbod dat er was in het IJzerbekken”, gaat Decaluwé verder. “Nu hebben we ook een algemene handleiding doorgegeven vanuit onze diensten. De politie kan natuurlijk niet alles overal gaan controleren. Maar de waterbeheerders kunnen ook hun steentje bijdragen. Als ze effectief zien dat er toch ergens water wordt opgepompt waar het niet mag, kunnen zij dat melden aan de politie.”

“Ga zuinig om met water: het is niet het moment om jouw auto te wassen”

Verder roept gouverneur Decaluwé aan iedereen op om zuinig met water om te gaan. “Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken. Het is niet het moment om de auto te wassen of om het gazon te sproeien. Over een algemeen sproeiverbod werd er niets beslist. Daarvoor kijk ik naar mijn collega’s op het Vlaams niveau. De grondwaterstanden zijn nergens goed, maar het is aan hen om te beslissen over een eventueel sproeiverbod”, besluit gouverneur Decaluwé.

Verzilting van de bodem

Het oppompverbod komt er niet alleen, omdat het peil van het grondwater te laag staat. Maar ook omdat de kwaliteit van het water in gedrang komt. “Bij droogtes zoals deze is er ook een gevaar van verzilting van de bodem. Dat wil zeggen dat het zoete water op bepaalde plaatsen zo goed als opgedroogd is en dat er veel zout of zout water overblijft in de bodem”, legt Peter Bossu van vzw Natuurpunt De Bron uit.

“We zijn blij dat de provincie de problemen van de droogte zo ernstig neemt”

“Het is heel belangrijk dat het zoutgehalte van de polders niet te hoog staat. Want te veel zout is slecht voor de planten en voor de dieren. Op dit moment is het zoutgehalte in de rivier de IJzer nu al zeer hoog en daarom kunnen we geen water van de IJzer laten binnenstromen in de Blankaartbekken zoals we anders zouden doen bij droogte. Omdat het zo uitzonderlijk droog is en het water te laag staat, hebben we de boottochten in het provinciedomein de Blankaart voorlopig geschrapt.”

Ook de gouverneur ziet het gevaar van deze problemen in. “Als er in de komende weken landbouwers in de problemen zouden komen om water te voorzien voor hun dieren, dan moeten de gemeenten hun boeren daarbij helpen”, vertelt Decaluwé. “Vanuit Natuurpunt zijn we zeer blij dat de gouverneur de problemen van deze droogte ernstig neemt. Nu moeten we in actie komen om op langer termijn oplossingen te vinden voor dit structurele probleem”, besluit Bossu.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.