De komende twee maanden zal de provincie samen met de kustgemeenten werk maken van een actieplan dat in 2016 kan uitgerold worden. Doel is om via de uitgetekende strategie en een promotiecampagne de kust in de kijker te zetten als een inspirerende bestemming voor meetings, zakentoerisme en teambuildingactiviteiten. De uitwerking van de strategie is gestoeld op een rapport dat in 20...