Sinds een aantal jaar steken zomerbars zoals Nuba-R aan de Leie, De Secret Garden in het hart van het Buda-eiland en Bar Amorse aan Buda Beach in gans Kortrijk en omstreken de kop op. Eind vorig jaar liepen op het stadhuis voor het eerst ook aanvragen voor tijdelijke winterbars binnen. Moose bar, Sibäria, Chalet Wünderbar en Papago Pop-Up lokten samen duizenden bezoekers.
...

Sinds een aantal jaar steken zomerbars zoals Nuba-R aan de Leie, De Secret Garden in het hart van het Buda-eiland en Bar Amorse aan Buda Beach in gans Kortrijk en omstreken de kop op. Eind vorig jaar liepen op het stadhuis voor het eerst ook aanvragen voor tijdelijke winterbars binnen. Moose bar, Sibäria, Chalet Wünderbar en Papago Pop-Up lokten samen duizenden bezoekers.Bezoekers, zo vinden de vaste horeca-uitbaters, die dan niet in hun zaak terechtkomen. "Daar komt nog eens bij dat restaurants als Vork en Buda Kitchen die op veel grotere schaal opereren en op subsidies kunnen rekenen van de stad, al het hele jaar door oneerlijke concurrentie vormen", vertelt een van hen. De uitbater van een horecazaak in het Kortrijkse stadscentrum blijft liever anoniem, uit angst voor negatieve reacties. "Voor een gewone zelfstandige is er amper nog plaats in Kortrijk. Die zomerbars profiteren van het weer in de beste periode van het jaar. Ze moeten zich aan veel minder voorschriften houden dan wij en ze werken uitsluitend met jobstudenten en flexi-jobs. En nu horen we zelfs al geruchten over lentebars en herfstbars. Daar kan je als gewone horecazaak niet tegenop." Volgens de uitbater denken veel van zijn concurrenten er net zo over. Daarom wil het stadsbestuur hen nu tegemoet komen. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) en schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) organiseerden een overleg tussen de verschillende partijen. Uit dat overleg werd het horecacharter voor pop-ups geboren, dat bestaat uit zes regels. Suggesties zeg maar, want bindend is het charter niet. "We ondervonden dat er nog heel wat misverstanden waren omtrent de regelgeving. We wilden dus vooral duidelijkheid scheppen. Het is immers helemaal niet zo dat tijdelijke bars niet moeten voldoen aan een strenge wetten", aldus Kelly Detavernier. "Integendeel. Op de kerstmarkt krijgen wij bijvoorbeeld elk jaar controle, zonder uitzondering. Zwartwerk, hygiëne, de wetgeving die sterke drank voor minderjarigen aan banden legt, noem maar op. De federale overheid komt het allemaal controleren." De belangrijkste richtlijnen in het charter gaan vooral over wanneer de tijdelijke zaken open mogen zijn. 'Vanaf 15 mei tot 15 september ontvangen we de zomerbars, vanaf 15 november tot 15 februari de winterbars. De periodes daartussen zijn pop-up vrije maanden', zo staat er in het charter te lezen. "Dus van lente- en herfstbars is er in Kortrijk voorlopig geen sprake", verzekert Kelly. "Wij hebben daar voor alle duidelijkheid ook nog nooit een aanvraag voor gekregen."Daarnaast komt er ook een vast sluitingsuur voor de tijdelijke horeca. Bars die een binnenruimte hebben, mogen openblijven tot 1 uur. Maar bars die buiten gelegen zijn zoals Nuba-R moeten om 23 uur al dicht. En als een bar in bewoond gebied ligt, is dat zelfs 22 uur. Dat zou wel eens problemen kunnen geven op zwoele zomeravonden. De regimes zijn tijdens weekends en Kortrijk Congé wel soepeler. Daar komt bij dat bars maar maximum 100 dagen meer open mogen zijn.Voor Gilles Verhaeghe (28) , uitbater van Nuba-R komt vooral die laatste regel wat ongelegen. "In dat opzicht ben ik wel wat gesjareld, ja", vertelt hij. "We gaan dit jaar al open op 15 mei. Dat wil zeggen dat we nu en dan zullen moeten sluiten als we niet meer dan 100 dagen open willen zijn deze zomer. Maar ik ben van plan om er gewoon de regenachtige dagen uit te kiezen en dan te zorgen voor het onderhoud van de bar. Een ramp is het dus zeker niet. Eigenlijk ben ik heel blij met het charter. Ik heb zelf met Café 56 ook een vaste horecazaak en ken dus de twee kanten van het verhaal. Ik denk dat we met het charter een gulden middenweg gevonden hebben." Dat pop-upbars het makkelijker hebben, spreekt hij wel uitdrukkelijk tegen. "Elk jaar doe ik hier enorme investeringen. En terwijl vaste zaken maar om de zoveel jaar geïnspecteerd worden, krijgen wij hier jaarlijks elke mogelijke inspectie op ons dak. De kantjes er vanaf lopen is dus zeker geen optie. Maar ik neem liever initiatief. Ons hoor je dus zeker niet klagen."In het charter staat ook dat de uitbaters niet meer mogen communiceren over hun nieuwe zaak voor hun aanvraag is goedgekeurd. "Dat zorgde in het verleden wel eens voor belachelijke situaties", weet schepen Detavernier nog. "Dan kregen wij als bestuur vragen over een bar die de kranten met toeters en bellen aankondigden en wisten wij van niets." Tot slot kijkt het stadsbestuur ook in eigen boezem. "Als wij via onze sociale mediakanalen reclame maakten voor bars, waren dat meestal de tijdelijke. Daar willen we dit jaar verandering in brengen met een publicatie die we twee keer per jaar gaan uitgeven. De vaste zaken zullen daar ook aan bod komen." Voor de duidelijkheid: het charter is niet afdwingbaar en er wordt niet op gecontroleerd. "Pop-ups zullen niet om de haverklap agenten op de stoep hebben die het aantal dagen dat ze open zijn, nagaan. We rekenen op de goede wil van de uitbaters. Is die er niet, dan zal die er van onze kant ook niet zijn als we volgend jaar vergunningen uitdelen. Ik vind persoonlijk trouwens niet dat de tijdelijke bars zulke enorme concurrenten zijn van de andere horecazaken. We willen hen dan ook absoluut niet wegjagen. De pop-ups trekken heel wat mensen naar Kortrijk en daar kan onze mooie stad alleen maar wel bij varen", besluit Kelly Detavernier.