Kortrijk Xpo en Evolis blijven over als locaties voor nieuw voetbalstadion

De grote site rond Kortrijk Xpo lijkt de voorkeur van het Kortrijkse stadsbestuur weg te dragen als locatie voor het nieuwe KVK-stadion. © Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Het nieuwe voetbalstadion voor KV Kortrijk moet ofwel op Evolis ofwel op de Xpo-site op Hoog Kortrijk komen. De vier andere mogelijke locaties die nog enigszins op tafel lagen, zijn nu definitief geschrapt. Dat blijkt uit de startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan die het stadsbestuur op 11 oktober goedkeurde. De stad wil nu eerst rond de tafel zitten met de bij Xpo betrokken partners vooraleer een definitieve beslissing te nemen.

Dat het huidige Guldensporenstadion geen valabele optie was om een nieuwe voetbaltempel voor KV Kortrijk neer te poten, was al langer duidelijk. Maar nu is die locatie ook definitief en officieel geschrapt. Ook Kapel ter Bede, de site-Van Marcke langs de Weggevoerdenlaan en de site-Mewaf aan de Brugsesteenweg waren op papier nog in de running, maar vallen af. Blijven over: de kop van Evolis, waar in 2019 al een masterplan voor een nieuw stadion werd uitgewerkt, en de Xpo-site en omgeving.

Inspraakronde start

Het Kortrijkse schepencollege keurde op 11 oktober de startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan goed. “Dit is de eerste formele stap voor dat RUP en moet de basis vormen voor een brede inspraak- en adviesronde de komende maanden”, duidt schepen van Stadsontwikkelingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).

Die inspraakronde loopt van midden november tot midden januari volgend jaar. Een gedetailleerd milieu-effectenonderzoek waarin de impact op de omgeving uitgebreid wordt onderzocht, is het nog niet, maar de voorbije maanden werd elk van de zes mogelijke locaties toch al uitvoerig getoetst.

Zowel Xpo als Evolis worden evenwaardig onderzocht als stadionlocatie

“De Kop van Evolis blijft sowieso in beeld als locatie voor de bouw van het nieuwe stadion”, aldus Wout Maddens. “De site scoort goed in de analyse die werd gemaakt en het bestaande masterplan blijft ook richtinggevend voor de volgende stappen.” Het plan van intussen bijna drie jaar geleden moet daarvoor wel opnieuw geëvalueerd worden op basis van enkele nieuwe inzichten. Zo is er het nieuwe regionale openbaarvervoerplan, de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg die op til staat en de studie van Leiedal die op een deel van de Kop alsnog bedrijfsgebouwen voorziet.

Xpo als voorkeur

Hoewel er voor de site-Xpo nog heel wat onderzoekswerkwerk op de plank ligt, kijkt de stad ook nadrukkelijk naar die locatie. “Zowel Xpo als Evolis worden evenwaardig onderzocht”, benadrukt schepen Wout Maddens nog. “Wij doen nog geen voorafnames, maar willen alles goed in kaart brengen en de inspraakronde absoluut meenemen in het verhaal.” Toch laat de startnota al enige ambitie zien: de combinatie van nieuw multifunctioneel stadion met een hoogwaardige beurssite moet kunnen. Zo moet de noord-zuidas tussen Kortrijk-centrum en Hoog Kortrijk versterkt worden.

Dit is een eerste formele stap en moet de basis vormen voor een brede inspraak- en adviesronde de komende maanden

“Maar,” zo benadrukt het schepencollege, “de combinatie van een stadion met de beursfunctie van Kortrijk Xpo kan enkel slagen als het gehele gebied wordt benaderd.” De startnota over het Xpo-stadion gaat dan ook uit van twee varianten: een met een stadion op Xpo zelf en een met een stadion op de P+R aan de Kennedylaan en de terreinen van Wegen en Verkeer, tegenover de Kinepolis.

Overleg met beursspelers

De stad nodigt de komende maanden de verschillende partners op de Xpo-site uit voor overleg. Onder meer de erfpachthouder, nv Xom (waar Kortrijk meerderheidsaandeelhouder is, red.) en de huidige concessiehouder Kortrijk Xpo worden meer rond de tafel gebracht. Zo wil het stadsbestuur een onderbouwde beslissing nemen over de stadionlocatie. Daarnaast wordt ook een verder ontwerpend onderzoek – hoe moet het stadion er uit zien op die locatie – gedaan. De resultaten daarvan moeten in het voorjaar van 2022 duidelijk worden.

Hoe dan ook moet de bouw van een nieuw voetbalstadion voor de stad ook afgestemd worden op het grootschalige KR8-project, dat de hele omgeving rond de E17 tussen de afritten Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid bekijkt. Een eerstesteenlegging lijkt dan ook niet meteen voor morgen, een eerste competitiematch zal ongetwijfeld nog jaren op zich laten wachten.

En er moet nog een geldschieter gevonden worden voor het stadion. Clubeigenaar Vincent Tan hield zich op dat vlak de voorbije jaren afzijdig, ondanks eedere aankondigingen en beloftes. De stad heeft altijd gezegd mee te werken aan de stadionplannen, maar zelf niet in te staan voor de financiering.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.