"Het is een eer hier te zijn, want het thema van energietransitie boeit mij enorm", zei Koning Filip aan Chris Peeters, CEO van Elia Group, toen hij in het Stevin hoogspanningsstation in Zeebrugge een videopresentatie van het Modular Offshore Grid (MOG) bijwoonde.
...

"Het is een eer hier te zijn, want het thema van energietransitie boeit mij enorm", zei Koning Filip aan Chris Peeters, CEO van Elia Group, toen hij in het Stevin hoogspanningsstation in Zeebrugge een videopresentatie van het Modular Offshore Grid (MOG) bijwoonde. Volgens Chris Peeters is de realisatie van dit project een absolute mijlpaal in de ontwikkeling van windenergie op de Belgische Noordzee: "De 130 km aan kabels van het MOG (220kV) zijn aangesloten op het hoogspanningsstation van Elia in Zeebrugge van waaruit de stroom tot bij de consument wordt gebracht via het transmissie- en distributienet."Het schakelplatform situeert zich op 40 km van de Belgische kust en laat toe dat de windparken de geproduceerde elektriciteit maximaal aan land kunnen brengen. De transportkabels hebben een diameter van 28 cm en zijn de dikste onderzeese kabels in de Noordzee. De installatie van de fundering vond plaats in november 2018.De topside werd in april 2019 succesvol geïnstalleerd. Het platform is onbemand en wordt gestuurd vanuit Elia's nationale controlecentrum. Door de kabels van vier windparken te bundelen, wordt 40 km aan kabels bespaard. Bovendien zorgt het MOG voor meer bevoorradingszekerheid: als een van de drie exportkabels uitvalt, kunnen de andere twee overnemen."Met het MOG nemen we opnieuw een grote stap voor de integratie van meer hernieuwbare energie en leveren we zo een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen", aldus Chris Peeters.Het is een erg internationaal project: de kabel werd geproduceerd in Griekenland, het platform in Nederland. De vele technische installaties die zich op het platform bevinden, zijn afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Polen, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en zelfs China. Het Belgische waterbouwbedrijf DEME heeft de kabelwerken uitgevoerd. Enkele opmerkelijke cijfers: de topside van het platform steekt 41 m boven het wateroppervlak uit en weegt 2000 ton, het platform wordt met 4 palen tot een diepte van 60 m verankerd in de zeebodem. Voor de installatie van de jacket begin november 2018, maar ook voor de installatie van de topside in april 2019, was op het installatieschip een team van 185 personen betrokken.De totale investering voor het platform werd initieel voorzien op 400 miljoen euro. De effectieve kost-prijs zal Volgens Elia Group lager zijn. Voor de installatie van het MOG werden meer dan 40 verschillende schepen ingezet, aan de realisatie werden meer dan 1 miljoen werkuren besteed.(Foto's www.deribaucourt.com)