De onderzoekers van de Thomas More hogeschool hebben geen grote of systematische schendingen van het dierenwelzijn aangetroffen, al moet wel worden vermeld dat de controles telkens aangekondigd gebeurden.
...