Het was ingenieur Delphine Druant van het agrarisch adviesbureau DLV dat het aangevraagde dossier met de 70-tal aanwezigen besprak. In de aanvraag is er sprake van een dieptedrainage en de uitbreiding van het bedrijf met twee stallen. "Er komt gezien de ligging van het bedrijf in WOI-gebied ook een archeologisch onderzoek", vertelde ze. "Er worden zowel landschapboringen als archeologische boringen uitgevoerd en proefsleuven moeten eventuele relicten van de Eerste Wereldoorlog blootleggen." De studie wijst uit dat het bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld worden door de overheden. "Zo ligt het bedrijf op voldoende afstand van natuurwaardevolle gebieden en is de ligging niet hinderlijk voor de dorpskern van Mesen en Wijtschate."
...

Het was ingenieur Delphine Druant van het agrarisch adviesbureau DLV dat het aangevraagde dossier met de 70-tal aanwezigen besprak. In de aanvraag is er sprake van een dieptedrainage en de uitbreiding van het bedrijf met twee stallen. "Er komt gezien de ligging van het bedrijf in WOI-gebied ook een archeologisch onderzoek", vertelde ze. "Er worden zowel landschapboringen als archeologische boringen uitgevoerd en proefsleuven moeten eventuele relicten van de Eerste Wereldoorlog blootleggen." De studie wijst uit dat het bedrijf voldoet aan de eisen die gesteld worden door de overheden. "Zo ligt het bedrijf op voldoende afstand van natuurwaardevolle gebieden en is de ligging niet hinderlijk voor de dorpskern van Mesen en Wijtschate." De uitbreiding van het bedrijf zal het aantal vrachtwagens van en naar het bedrijf doen stijgen van zes naar tien per dag. Daar kwam vanuit het publiek een eerste keer reactie vanuit de vergadering. Willy Cleenewerck, die in de Komenstraat in Wijtschate woont, haalde onder andere de huidige verkeerschaos aan. "We tellen nu al 300 vrachtwagens per dag door onze straat. Er worden in grote steden wagens uit de binnenstad geweerd omwille van de uitstoot van gassen. Ik denk dat onze straat meer de normen overschrijdt dan in de grootsteden. Maar maatregelen worden hier niet genomen. Verder stel ik de vraag wat mijn woning, waar ik nu 30 jaar woon, nog waard is of zal zijn. We daveren echt bijna uit ons bed. Iemand met valse tanden verliest ze hier een paar keer per dag." Naast de extra verkeersdrukte die de uitbreiding met zich zal meebrengen -om de zes weken wanneer de kippen slachtrijp zijn, worden er op één dag tot 88 transportwagens verwacht - is er ook de geurhinder. "Kunnen we de garantie krijgen dat de geurhinder niet zal toenemen?", vroeg naaste buur Kristof Vandenbussche. "We ondervinden nu al geurlast, wat wordt dan met twee extra stallen? Voornamelijk wanneer het windstil is, is de geur niet te harden. Buren vertelden me dat ze in zomer, wanneer ook nog eens mest wordt aangevoerd, een ontbijt buiten op het terras niet mogelijk is." De uitbaters van het bedrijf namen in hun dossier het plaatsen van stofbakken op. "We horen hier dat er een aanbouw moet zijn, waardoor de geur in de richting van de vallei van Houthem moet gaan, dat willen we zeker meenemen", verklaarden ze.Voor Willy Vandenbussche primeerde vooral de impact van de uitbreiding op de gezondheid. "In de eerste plaats van mijn kleinkinderen, maar ook van ons allemaal. Het is ontzettend jammer dat er in de studie daarover niets gezegd wordt. We vrezen gezondheidsproblemen omwille van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij de uitstoot van de megastallen." In het dossier staan alvast tal van maatregelen om de invloed op de omgeving te beperken. "Zo wordt de mest in goed droge conditie gehouden, wat een groot verschil maakt. Ook wordt een volle betonnen vloer gebruikt, wat insijpelen voorkomt. Alles wordt om de drie jaar gecontroleerd door de milieu-inspectie", aldus de ingenieur van het agrarisch adviesbureau. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 maart. Wieland De Meyer, die door de ingenieur tot twee keer toe als burgemeester werd aangesproken, benadrukte dat alleen schriftelijk bezwaar kan. "Het dossier ligt ter beschikking in de gemeente en kan altijd worden ingezien. Mensen die dat willen doen, geven best een seintje." De gemeenten Mesen en Heuvelland geven enkel een niet-bindend advies, de beslissing over het toekennen van de vergunning wordt uiteindelijk genomen door de Bestendige Deputatie. Na de constructieve vergadering, waar de omwonenden en de uitbaters op een respectvolle manier met mekaar in discussie gingen, blijft de vraag of het economisch belang van één bedrijf het zal halen op het welzijn van de omwonenden. "Ik heb een vermoeden dat al heel wat boven onze hoofden is beslist", besloot Willy Cleenewerck. (MDN)