Jan Musschoot uit Meulebeke weet hoe bankiers geld scheppen en schreef er een boek over

Meulebekenaar Jan Musschoot (35) weet als geen ander hoe onze huidige financiële wereld reilt en zeilt. Banken en beurzen hebben voor hem geen geheimen. In zijn boek Bankers are people too beschrijft hij waar het geld vandaan komt en hoe banken gereguleerd worden. Hij legt verbanden tussen krediet, beurs en economische groei. Zijn boek maakte in augustus 2017 danige ophef dat er al in april 2018 een Nederlandstalige versie verscheen onder de titel Hoe bankiers geld scheppen.

Met Hoe bankiers geld scheppen probeert auteur Jan Musschoot zijn lezers wegwijs te maken in de complexe wereld van het bankwezen. © Foto Luc

Jan Musschoot is een van die weinige mensen die zich echt weet te verdiepen in een materie en alles tot op het bot doorgrondt. Of dit nu pure natuurkunde, doffe wiskunde of de kunst van het bankieren betreft, hij weet als geen ander een eerder saaie materie in een boeiend exposé om te zetten.

Jan was in zijn studententijd al een knappe bol. Op zijn zeventiende mocht hij deelnemen aan de internationale olympiade natuurkunde in Bali. Hij raakte zodanig door het vak geboeid dat hij aan de universiteit in Gent een doctoraat in de natuurkunde door onderzoek naar Atomic Layer Deposition behaalde.

Wiskundig denken

Vreemd genoeg gaf hij zijn carrière een totaal andere wending door een job als risicomanager bij KBC in Brussel te aanvaarden. “Mijn beroepskeuze leek voor de meeste mensen heel vreemd, maar mijn collega’s in de bank waren allemaal burgerlijke ingenieurs in een andere materie dan ze gestudeerd hadden. Risicobeheerder vergt een minder economische maar wel wiskundige achtergrond. De klemtoon ligt, als ik het zo mag uitdrukken, op het abstracte denken”, verdedigt Jan zijn keuze.

“Ik ergerde mij tijdens de bankencrisis aan de berichtgeving omwille van de oppervlakkigheid”

“Ik volg de media op de voet. De bankencrisis van 2008 eiste alle aandacht voor zich op. Mijn interesse was gewekt en ik wilde er het fijne van weten. Ik ergerde mij aan de berichtgeving omwille van de oppervlakkigheid. De crisis beheerste alles en al het andere kwam in de schaduw te staan. Sinds ik in 2011 bij de bank begon, heb ik de kans gegrepen om nog een resem opleidingen te volgen. Nee, ik heb nooit met klanten of met een publiek gewerkt. Dat was mijn taak niet.”

Risicobeheer

“De crisis in de bankensector zorgde ervoor dat er een berg regelgeving vanuit Europa op de bankinstellingen af kwam en dat deze laatste ook verplicht werden om steeds meer en frequenter te rapporteren. Dat is meteen ook de reden waarom er zoveel mensen in het hoofdkantoor werkzaam zijn. Binnen de dienst ‘risicobeheer’ zijn we met een honderdtal. En dit voor één bank!”

Geen taboes of clichés

“Door mijn job heb ik een schitterend inzicht achter de schermen gekregen. Als je weet wat er daar precies gebeurt, krijg je meteen een totaal andere kijk op de zaak. Bankinstellingen worden heel streng opgevolgd, ze lopen in het keurslijf van een Europese regelgeving. Dat alles bracht met zich mee dat ik nu heel wat kritischer sta tegenover zogezegd ‘sterke uitspraken’ die je soms hoort of leest. Zolang de banken nu de regels volgen, genieten ze mijn volste vertrouwen.

Hoe bankiers geld scheppen is geen roman. Jan heeft geprobeerd om op een duidelijke, verhelderende manier te beschrijven hoe banken nu werken. “Ik heb een vol jaar aan dit boek gewerkt. Aangezien ik geen economist ben, heb ik een eigen structuur ontwikkeld om vanaf nul te vertrekken en opbouwend te werken. Daarbij heb ik eerst tientallen werken geconsulteerd vooraleer ik het onderwerp begon uit te werken. In korte hoofdstukken heb ik geprobeerd om in een verstaanbare taal uit te leggen hoe banken echt werken zonder taboes te mijden of in clichés te vervallen.”

“In korte hoofd stukken heb ik geprobeerd om in een verstaanbare taal uit te leggen hoe banken echt werken”

“In het laatste hoofdstuk heb ik een sprong gemaakt naar de toekomst van het bankieren. Internetbankieren met de nodige apps zijn nu al niet meer weg te denken. Dat grote technologiespelers ooit zelf bankdiensten zullen aanbieden, boezemt banken wel angst in, maar dat neemt zeker niet weg dat er op technologisch vlak nog heel wat zal veranderen. Betalingen verrichten, leningen uitschrijven, dat alles blijft bestaan, enkel de manier waarop dat gebeurt, zal veranderen.”,

Drie doelgroepen

“De aanzet tot het schrijven van het boek is heel eenvoudig: tot op heden bestaat er geen enkele universitaire ‘vakopleiding’ voor toekomstige bankiers”, aldus de auteur. “Ik zou het boek willen aanbevelen aan drie doelgroepen: studenten economie, de bankiers zelf en iedereen die bezig is met beleggingen of er toch een boontje voor heeft.”

Het boek Hoe bankiers geld scheppen geeft Jan in eigen beheer uit. Het telt 237 pagina’s, kost 29,95 euro en is te koop in de bibliotheek in Meulebeke, De Zondvloed in Roeselare, Letters en Co in Deinze en Theoria in Kortrijk. De illustraties zijn van de hand van Emmy Musschoot.

(Luc Bouckhuyt)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.