IVBO legt tarievenplafond voor duurzame energie vast

Minou Esquenet, voorzitter van IVBO. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De prijs van warmte van het IVBO warmtenet was tot nu gekoppeld aan de fluctuerende gasprijs, maar de intercommunale Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland legt een tarievenplafond voor duurzame energie vast. “IVBO heeft ecologisch denken altijd als opdracht gezien”, zegt voorzitter Minou Esquenet.

“De gasprijs was jarenlang vrij concurrentieel, maar is het voorbije jaar de lucht ingeschoten met 86 procent. Dat is enorm veel, daarom hebben wij nu beslist onze prijszetting daar tot op zekere hoogte van los te koppelen, en 84,7 euro/MWh als plafond te hanteren. Wij willen immers dat hernieuwbare energie niet enkel voor het milieu, maar ook voor de portemonnee gunstig blijft”, stelt de IVBO-voorzitter.

Restwarmte

“Wie met gas verwarmde, zag zijn factuur de voorbije maanden fors aandikken. Aangezien de prijs van de hernieuwbare energie van IVBO gekoppeld is aan gas, zouden de warmteklanten de factuur van warmte ook met 86 procent zien stijgen”, stelt Minou Esquenet, die ook schepen van Klimaat van de Stad Brugge is. Ze wil het gebruik van duurzame energie blijvend aanmoedigen door van de keuze voor energie uit restwarmte ook een budgettaire keuze te maken.

“Woningen worden vandaag grotendeels verwarmd door middel van aardgas en het tarief voor warmte voor particulieren was daar tot vandaag aan gekoppeld volgens het principe ‘niet meer dan anders’. Dat betekent wat IVBO ervoor zorgde dat de particulier met zijn warmtetarief net onder die van de vijf goedkoopste vaste aardgascontracten zat. Als de gasprijzen zoals vandaag zo hoog de lucht in schieten dan zouden de warmteprijzen van het warmtenet eigenlijk mee pieken. IVBO heeft nu beslist om de aardgastarieven slechts tot aan een zeker plafond te volgen en het tarief binnen een vork vast te zetten. Als de aardgasmarkt boven deze grens gaat dan worden de warmtetarieven gefixeerd.”, zegt Geert Dooms, directeur verwerking IVBO.

Goedkoper

Een gezin met een warmteverbruik van 9.000 kWh zal in 2022 zo’n 240 à 600 euro per jaar (24 à 45 procent) goedkoper verwarmen dan met het alternatief aardgas. IVBO plafonneert het warmtetarief voor particulieren op 8,47 euro /kWh. Voor eenzelfde warmteverbruik met aardgas schommelen de prijzen tussen de 11,1 en de 15,3 euro/kWh.

De warmte die het net van IVBO voedt, wordt gerecupereerd uit de verbranding van afval. Die warmte wordt dan ofwel gebruikt om elektriciteit te produceren of warmte aan het warmtenet te leveren. Aardgas wordt enkel gebruikt als back-up en om piekbelastingen mee op te vangen. De energiecomponent van het warmtetarief kan dus vanaf zekere hoogte losgekoppeld worden van aardgas.

We kijken reikhalzend uit naar de komst van het sociaal tarief voor warmtenetten. Momenteel is er nog geen wettelijk kader om sociale tarieven voor warmte toe te kennen. Minister Tinne Van der Straeten beloofde hier werk van te maken in 2022, en dat is broodnodig en dringend, zodat ook inwoners, die recht hebben op sociaal tarief, evenwaardig kunnen genieten van duurzame verwarming”, aldus voorzitter Minou Esquenet

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.