De warmtefoto's geven aan wat het warmteverlies van het dak is. Met de campagne 'De Westhoek isoleert' wil de provincie de burger verder ondersteunen bij het isoleren van de woning.
...

De warmtefoto's geven aan wat het warmteverlies van het dak is. Met de campagne 'De Westhoek isoleert' wil de provincie de burger verder ondersteunen bij het isoleren van de woning. De campagne wil in eerste instantie het isoleren promoten in de steden Diksmuide, Poperinge en Veurne. In elk van de drie steden zal dit jaar nog een thermoloket in het gemeentehuis opgericht worden. Elke burger kan er terecht om een warmtefoto van zijn/haar woning gedetailleerd te bekijken. Op een dergelijke foto is de warmte-uitstraling van de daken letterlijk te zien. Zo krijgen de bewoners een reëel beeld van de isolatiekwaliteit van het dak.Medewerkers geven duiding bij de foto. Verder kunnen burgers er terecht voor tips en advies over energiebesparende maatregelen en isoleren. Vanaf 2016 zullen de warmtefoto's ook online raadpleegbaar zijn via het geoloket van de Provincie West-Vlaanderen.Daarnaast wordt in Acasus, het provinciaal centrum rond duurzaam wonen, bouwen en renoveren, een isolatieloket opgericht in de Pannestraat in Veurne. Tijdens de campagne kunnen zowel particulieren als aannemers met al hun technische vragen over isoleren terecht bij de vzw BAS via isolatieloket@west-vlaanderen.be of 058 77 90 13.Aannemers en plaatsers van isolatie uit de Westhoek worden eveneens betrokken in de campagne. Op donderdag 24 september organiseert de Provincie West-Vlaanderen een infosessie voor aannemers uit de streek in Acasus in Veurne. Aannemers die het belang van goed geplaatste isolatie onderschrijven en promoten, kunnen na de infosessie een engagementsverklaring ondertekenen. Daarna worden ze opgenomen in een lijst die tijdens de campagne verspreid zal worden naar de burgers die wensen te isoleren. Al een vijftigtal aannemers schreven zich inDe opnames in maart 2015 werden gemaakt met een klein tweemotorig vliegtuig dat uitgerust werd met een digitale thermische camera. Tijdens de vlucht werden alle daken van de gebouwen in het centrum en de industriezones van de steden Diksmuide, Poperinge en Veurne in kaart gebracht. Met de hulp van 200 vrijwilligers, die de temperatuur in huis hebben gemeten, konden per stad warmtefoto's opgemaakt worden. De temperatuurmetingen in huis waren nodig om de resultaten van de foto op een correcte manier te kunnen interpreteren.(GUS)>> www.westhoekisoleert.be