Zowel het ILVO als het VLIZ verrichten al jaren baanbrekend onderzoek. Hun activiteiten zijn complementair en door de gedeelde huisvesting die er nu komt, zal die samenwerking alleen maar intenser worden, legt Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) uit. "Een goede zaak voor Vlaanderen én de stad Oostende."
...

Zowel het ILVO als het VLIZ verrichten al jaren baanbrekend onderzoek. Hun activiteiten zijn complementair en door de gedeelde huisvesting die er nu komt, zal die samenwerking alleen maar intenser worden, legt Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) uit. "Een goede zaak voor Vlaanderen én de stad Oostende."Vlaanderen zet met deze investering volop in op de mariene onderzoekscluster in Oostende. Het VLIZ stelt onderzoeksinfrastructuur ter beschikking en focust op databeheer en -onderzoek. Het ILVO bestudeert er het mariene milieu om zo nieuwe technieken te ontwikkelen voor onder andere de visserij. "Met het VLIZ, het ILVO, het Europese Marien Observatie- en Data netwerk, de European Marine Board en het UNESCO/IOC Project Office for IODE kunnen we stilaan spreken van een mariene onderzoekscluster in Oostende," zegt Anseeuw. "Die cluster krijgt nu meer uitstraling en wordt zo een echt uithangbord voor Vlaanderen naar de wereld. Tegelijk is de verankering ervan in Oostende ook erg belangrijk voor de stad. Oostende moet als kleine havenstad het kruispunt worden van innovatie in alles wat met de zee te maken heeft. Die cluster moet samen met de Blue Energy hub blijven groeien. Meer kennisjobs in Oostende komen de stad alleen maar ten goede."De nieuwe gedeelde huisvesting met laboratoria, technische ruimten en kantoren moe klaar zijn tegen het najaar 2019 en komt op de huidige site van het ILVO aan de Ankerstraat. Maar ook het bestaande Marien Station Oostende aan de Wandelaarkaai wordt gevoelig uitgebreid. "Het Marien Station Oostende herbergt de zware onderzoeksapparatuur en labfaciliteiten die het ter beschikking stelt van onderzoekers. Daar komt nu 500 m2 extra technische ruimte bij, op grond van het Vlaams Gewest, die nu nog wordt gebruikt door het Oostendse Havenbedrijf. Ook hier zullen het VLIZ en het ILVO nu samenwerken. Mooi dat deze Vlaamse Regering ook hier inzet op innovatie, onderzoek en de kenniseconomie," besluit Björn Anseeuw.