Installatie op Avowest biedt boeren kans om spuittoestellen te vullen en te reinigen

Woensdag namen het VTI en Inagro een nieuwe vul- en spoelplaats voor het spuittoestel in gebruik op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest.


Beide investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.

Vzw Poperinge Ten Bunderen, de uitbater van de Schipvaarthoeve, het proef- en praktijkbedrijf van VTI Poperinge, investeerde recent in een reinigingsplaats voor een spuittoestel met biofilter. “Zo kan het spuittoestel op de Schipvaarthoeve gespoeld en gereinigd worden zonder risico op verontreiniging van de waterloop”, vertelt Marc Coene, technisch adviseur-coördinator van het VTI en coördinator van het project ‘Boer en bij’. Land- en tuinbouwers konden de voordelen van het systeem ontdekken tijdens een studiedag op woensdag 13 juni.

De reinigingsplaats bij vzw Poperinge Ten Bunderen bestaat uit een betonnen vlak waarop alle spoel- en reinigingswater via een kraansysteem opgevangen en afgeleid wordt naar een opvangciterne voor restwater. Als de spoelplaats niet gebruikt wordt, gaat het regenwater via een olie- en vetfilter naar een voorraadciterne voor regenwater. De stad Poperinge en de Dienst Economie van de Provincie West-Vlaanderen verleenden financiële steun voor deze realisatie.

Een biofilter, waaraan leerlingen van de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge het afgelopen schooljaar werkten, verwerkt het spoel- en reinigingswater. De zegge en wilgen in de biofilter zorgen voor verdamping van het water. Het microbiële leven in de bakken breekt de gewasbeschermingsmiddelen af.

“Door onze spuitresten en spoel- en reinigingswater op de site van Avowest op te vangen en te verwerken, willen we een voorbeeld stellen voor onze leerlingen, die de landbouwers van de toekomst zijn”, zegt Patrick Vermeulen, coördinator landbouw en leraar aan het VTI Poperinge. “Tijdens hun praktijklessen bouwden de leerlingen zelf een biofilter en sloten ze alle onderdelen aan. Zo tonen we aan dat gewasbeschermingsmiddelen niet thuishoren in het oppervlaktewater.”

In het project ‘Boer en bij’ wordt dan ook volop ingezet op kennisoverdracht naar land- en tuinbouwers en burgers. Een leidende rol daarin is weggelegd voor Inagro, het West-Vlaamse onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. “Op studiedagen en proefveldbezoeken op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest krijgen land- en tuinbouwers toelichting bij de reiniging van het spuittoestel en de zuivering van restwater”, vertelt Ellen Pauwelyn, coördinator gewasbescherming bij Inagro.

“In juni 2017 organiseerden we een grote demodag rond driftreductie en nuttige insecten in de akkerbouw en de hop”, gaat Ellen Pauwelyn verder. “En dit voorjaar gingen we samen met 31 geïnteresseerden concreet aan de slag tijdens een workshop ‘Bouw je eigen biofilter’. Acht deelnemers kochten zelf een biofilter voor op hun bedrijf.” Dit najaar zal Inagro de workshop herhalen.

(AHP-Foto MD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.