Inflatie zet renovatie van hoofdkantoor politie Arro Ieper on hold

Korpschef Kenneth Coigné voor het hoofdkantoor van politie Arro Ieper op Ter Waarde. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Normaal zouden er dit jaar ingrijpende renovatiewerken gebeuren aan het hoofdkantoor van de politiezone Arro Ieper op Ter Waarde, maar door de stijgende loonkosten en energieprijzen gaan de plannen voorlopig in de koelkast. “We willen de hogere kosten niet doorrekenen aan de steden en gemeenten”, zegt korpschef Kenneth Coigné.

Een werkgroep van de politiezone Arro Ieper werkte vorig jaar samen met een studiebureau om na te denken over een optimalisatie van het hoofdkantoor op Ter Waarde. “Het kantoor werd 13 jaar geleden gebouwd, maar met een aantal beperkingen en veel verloren ruimte”, zegt korpschef Kenneth Coigné. “De bedoeling van het plan was om het gebouw eens helemaal opnieuw te bekijken. Onze zone is ook op personeelsvlak uitgebreid, waardoor we met structureel plaatsgebrek zitten. Een derde reden voor de renovatie is dat we aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen tegen 2027. Dat gaat over het bouwen van een luchtruimte in het cellencomplex, want als iemand langer dan 24 uur opgesloten is, dan voorziet de wet dat er een ruimte moet zijn zodat die persoon ook eens naar buiten kan.”

3 miljoen euro

Wat de aanpassingen aan het bestaande gebouw betreft gaat het onder meer om het onthaal, de dispatching en beter ruimtegebruik op elke verdieping. “We wilden daarmee dit jaar van start te gaan en dat zou een kleine 3 miljoen euro kosten. Natuurlijk werd er een marge ingebouwd. We wisten dat de prijzen van de bouwmaterialen in stijgende lijn zaten en dat er op vlak wel een verschil zou kunnen zijn”, aldus de korpschef.

Loonkosten

Op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle zei burgemeester Dominique Cool (N-VA) dat het hele project geschrapt werd, maar zo wil korpschef Kenneth Coigné het niet gezegd hebben. “Het is gewoon on hold gezet op dit moment. Niet omdat de bouwprijzen gestegen zijn, maar wel omdat we geconfronteerd worden met de stijgende loonkosten door de indexering en met de stijgende energieprijzen. We zitten met een verviervoudiging van de energiefactuur. Op jaarbasis gaat het nu al om ongeveer 500.000 euro aan energiekosten.”

Geen absolute must

“We willen die stijging niet doorrekenen aan de steden en gemeentes van de zone, die het financieel ook moeilijk hebben. Dus hebben we gezegd dat we het voor een stuk gaan opvangen met onze spaarpot. Dat is de reden waarom we dat bouwproject on hold zetten”, legt Coigné uit. “Het is ook geen absolute ‘must’. We zitten in een gebouw dat goed is, maar natuurlijk, alles kan beter en er zijn wel dingen die moeten gebeuren wegens wettelijke verplichtingen en bepaalde beperkingen, zoals . Maar voor de rest hebben we nog even tijd. We wachten af waar we eind dit jaar uitkomen met onze jaarrekening en zullen zien of er een marge is om volgend jaar toch met een deel van de werken van start te gaan. Een schrapping van de plannen is het dus niet. We zullen gefaseerd werken. De buitenwerkzaamheden zullen we wel al doen. Er komt een nieuwe omheining en op de parking zullen we werken met speedgates in plaats van met slagbomen. De luchtruimte in de cellen komt er ook. Dat zal wellicht in het najaar ingepland worden. De uitvoering zal dan voor begin volgend jaar zijn.”

Verhuizing

“Het komt erop neer dat we op een economisch verantwoorde omgaan met de centen. Ieder openbaar bestuur wordt geconfronteerd met die prijsstijgingen. Door al die aanpassingen die op hetzelfde momenten zouden moeten gebeuren, gingen we normaalgezien een tijdje uit ons politiekantoor moeten wegtrekken. Maar op dit moment is dat niet nodig. Alles wat nu uitgevoerd wordt is hoofdzakelijk buiten en heeft geen impact op de werking. Dat is ook een voordeel van dit uitstel”, besluit korpschef Kenneth Coigné.

Nog steeds personeelstekort, maar minder erg dan vroeger

De renovatiewerken dringen zich mede op doordat het personeelsbestand van de politiezone gestegen is. “Nu zijn we in theorie met 289, maar we hebben een klein tekort van 7 à 8 %, dat is een persoon of twintig die ontbreekt”, zegt korpschef Kenneth Coigné. “We komen van een periode waar het nog een heel stuk minder was. Nu vinden we iets gemakkelijker personeel om de gaatjes op te vullen, maar het is een achterstand die moest weggewerkt worden en we zijn daar nog altijd mee bezig. In iedere politiezone zijn er trouwens personeelstekorten.”

Het gaat vooral om een tekort aan effectieve politiemensen. “Administratief personeel vinden we nu relatief gemakkelijk. We zitten vooral met een tekort aan operationelen: inspecteurs en hoofdinspecteurs. Het gaat om een vijftiental functie. Niet dat dat de werking in het gedrang brengt. Normaal zijn we met 229 operationelen, dan valt dat tekort nog mee. We hebben een zekere marge ingebouwd, waardoor we zelfs met tekorten onze basisdienstverlening zeker kunnen garanderen. Twee jaar geleden zaten we nog onder de 200 operationelen, nu hebben we er 213. Er is dus wel beterschap.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.