Via zes proeftuinen wil het vernieuwende TTI-project het productieproces in de maatwerkberdijven updaten. Uniek aan het project is dat er samen gecreëerd wordt tussen een maatwerkbedrijf, een kennisinstelling en reguliere ondernemingen.

Vijf maatwerkbedrijven

De proeftuinen liggen binnen deze vijf maatwerkbedrijven: Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen, Mariasteen, Oesterbank, WAAK en Westlandia.

De kennispartners zijn Xiak en SIRRIS. Zij spelen in op de ontwikkeling van aangepaste technologieën. Tijdens het project worden experten in groepen samengebracht die tijdens het ontwikkel- en testproces de voortgang van de zes proeftuinen zullen opvolgen. Het project zal 794.000 euro kosten.

Volgens gedeputeerde Jean De Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen die het project mee ondersteunt, hebben maatwerkbedrijven een heel belangrijke taak in verband met sociale inclusie (aanpassing) op de arbeidsmarkt. "We moeten zorgen dat er in die ondernemingen nog meer mensen aan de bak kunnen komen. Die bedrijven spelen een belangrijke rol in de provincie, want naast hun sociale opdracht zorgen ze dat de industriële activiteit in onze provincie verankerd blijft en niet naar lagelonenlanden verhuist."

Kringloopcentrum

Het project werd voorgesteld in het Kringloopcentrum in Marke, waar men meer wil automatiseren in de textielverwerking. Die verwerking staat voor meer dan 40 procent van de verkoop. "Het sorteerwerk is mensenwerk en kan niet geautomatiseerd worden, maar er zijn verbeterpunten in het lossen van de vrachtwagens en in het openen, vullen en sluiten van de zakken. Er komt via de inzameling meer materiaal binnen. Met hetzelfde aantal mensen willen we nog meer verwerken, op een ergonomisch betere manier", luidt het. (EDB)