Het gaat om 40 procent van de ondervraagde ondernemingen uit die sectoren in onze provincie. Het West-Vlaams Economisch Studiebureau en Voka stelden ook vast dat zelfs bij één tiende van de bedrijven die ondervraagd werden meer dan de helft van de werknemers Franstalig is.
...