Het gaat om 40 procent van de ondervraagde ondernemingen uit die sectoren in onze provincie. Het West-Vlaams Economisch Studiebureau en Voka stelden ook vast dat zelfs bij één tiende van de bedrijven die ondervraagd werden meer dan de helft van de werknemers Franstalig is.
...

Het gaat om 40 procent van de ondervraagde ondernemingen uit die sectoren in onze provincie. Het West-Vlaams Economisch Studiebureau en Voka stelden ook vast dat zelfs bij één tiende van de bedrijven die ondervraagd werden meer dan de helft van de werknemers Franstalig is.Onze bedrijven werven de Franstaligen hoofdzakelijk via interimkantoren. Opvallende afwezige in dit verhaal, merken de onderzoekers op, is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Die dienst wordt zelden beschouwd als een aanspreekpunt in de zoektocht naar Franstalige werknemers. Voka West-Vlaanderen en WES vinden dat jammer, want bedrijven die hiervoor wél samenwerken met de VDAB zijn daar best tevreden over. "Bedrijven zijn zich niet bewust van de toegevoegde waarde die de VDAB op dit vlak kan bieden," zeggen de onderzoekers.Voor een kwart van de bedrijven vormt de taal uiteraard een probleem. "Maar die ondernemingen zetten dan ook zelf in op taalopleidingen op de werkvloer. Op die manier willen de ondernemingen een minimale basiskennis van het Nederlands verzekeren, hoewel de communicatie op de werkvloer zowel in het Nederlands als in het Frans verloopt," stellen de onderzoekers vast.Eigenlijk doen de ondernemingen veel te weinig een beroep op het systeem van individuele beroepsopleiding met taalcoaching, stellen Voka West-Vlaanderen en WES vast. Vorig jaar werden in dat systeem 54 opdrachten uitgevoerd, dit jaar staat de teller nog maar op 29."De kennis van de arbeidsmarkt én van de opleidingsmarkt langs beide zijden van de landsgrens moet omhoog," zegt algemeen directeur Bert Mons van Voka West-Vlaanderen.Mensen moeten ook vlotter via het openbaar vervoer van de ene regio naar de andere kunnen reizen. "En er is nood aan een betere bereikbaarheid van de Vlaamse industrieterreinen via het openbaar vervoer", stipt Sigrid Defurme van het WES aan.