Imog wil duurdere afvalinzameling in Zuid-West-Vlaanderen compenseren: “Ophaling van restafval nog tweewekelijks”

Archieffoto restafval. © BelgaImage, Gerard Til
Camille Jonckheere

Afvalintercommunale Imog stelt een nieuwe begroting voor met een tweewekelijkse ophaling van restafval in Zuid-West-Vlaanderen om de stijgende prijzen zo veel mogelijk te drukken. Want uit de eerste begroting bleek dat de kosten in 2023 ongeveer 4 miljoen euro hoger zouden liggen. “De tweewekelijkse ophaling is al realiteit in heel wat regio’s in Vlaanderen. We bekijken ook of – indien het tussenin echt nodig is – de inwoners hun restafvalzak op een centrale plaats kunnen achterlaten, zoals recyclageparken”, vertelt woordvoerder Koen Delie.

Uit het eerste begrotingsontwerp van afvalintercommunale Imog voor Zuid-West-Vlaanderen bleek dat de huisvuilophaling en -verwerking ongeveer 4 miljoen euro extra zou kosten. “Net als andere ondernemingen moeten wij ons aanpassen aan de prijsstijgingen van de fossiele brandstoffen, de energiecrisis en de loonindexering. De inzameling van heel wat afvalsoorten gebeurt door externe aannemers en zij rekenen die stijgende prijzen door. Dat verklaart 85 procent van de geschatte extra kost voor 2023”, legt vertelt woordvoerder Koen Delie uit.

“Het is vooral de privé-aannemers van de afvalophaling en de stijgende brandstofkost die zorgen voor de hoge extra kosten”

Die grote prijsstijging werd in de elf betrokken gemeenten met veel kritiek onthaald. De burgemeesters vroegen Imog om zelf een deel van de duurdere afvalophaling te betalen. “Daarom hebben we heel wat pistes onderzocht en verschillende keren samengezeten met de gemeentebesturen. Een deel van die voorstellen werden weerhouden en we hopen dat we zo de stijgende ophaalkosten in de geschatte budgetten van 2023 wat naar beneden kunnen drukken.”

Tweewekelijkse ophaling restafval

Na veel overleg stelt Imog nu een nieuwe begroting voor waarbij ze het restafval nog maar tweewekelijks zullen ophalen. “Dit is al de realiteit in heel wat regio’s in Vlaanderen. Indien het goedgekeurd wordt, zal dat ook gelden in stad Kortrijk, die als enige van de betrokken gemeentebesturen zelf instaat voor hun afvalophaling. Zo blijft het eenduidig en gestroomlijnd voor de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen” gaat Delie verder.

“Met een tweewekelijkse ophaling van restafval kunnen we de stijgende ophaalkosten in de geschatte budgetten van 2023 wat drukken”

“We bekijken ook of we een centrale plaats kunnen voorzien, zoals de recyclageparken waar de restafvalzakken buiten de ophaaldagen kunnen aanvaard worden, moest dat nodig zijn voor de inwoners. Volgens onze inschattingen is dit mogelijk vanaf 1 april 2023.”Andere opties, zoals lokaal energienetwerk, verkoop van recyclageparken en dergelijke worden nog bekeken.

Het voorstel werd door de raad van bestuur van Imog bekrachtigd en ligt nu bij de gemeentebesturen voor goedkeuring.

Gemeenten reageren licht positief

Verschillende gemeentebesturen reageren positief op het voorstel. “Nog niet alles is geregeld, maar we kunnen ons er zeker wel in vinden”, zegt Gino Devogelaere, burgemeester van Anzegem (Samen Eén). “Maar alle Imog-gemeenten moeten erin meestappen ofwel niemand.” Daar sluit ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) zich bij aan. “Wat Kuurne betreft, is het ‘Samen uit, samen thuis’. We kunnen geen systeem hanteren waarbij het voor iedere gemeente anders is.”

“De wekelijkse ophaling terugschroeven naar tweewekelijks zal de kost niet halveren”

“Dat zorgt voor heel wat minder kosten dan de oorspronkelijke extra kost van 400.000 euro, die ze ons in september voorstelden”, gaat Devogelaere verder. “Maar de wekelijkse ophaling terugschroeven naar tweewekelijks zal daarom de kosten niet halveren. Voor ons moeten er nog inspanningen gebeuren. Als de afvalophaling met privé-aannemers te duur blijft, is er ook nog altijd de optie om zelf te kijken voor de ophaling. Niet alleen Imog krijgt te maken met stijgende prijzen, maar ook wij als gemeentebesturen en we willen die kosten zeker niet doorrekenen aan onze burgers.”

Het voorstel om de prijs van de vuilniszakken op te trekken werd dan ook resoluut afgekeurd. “Zeker in deze tijden willen we dat niet doorsluizen naar de burger. Imog moet ook inspanningen doen. Ze stellen nu voor om 700.000 euro uit de opgebouwde reserves te halen. Maar er moet ook bespaard worden op de interne werkingskosten. We stellen nu de vraag om al vooruit te blikken naar de werkjaren van 2024 en 2025. Zodat we volgend jaar niet opnieuw met hetzelfde debat zitten. Je zou het inderdaad bijna overwegen om op langer termijn misschien toch maar zelf de ophaling te organiseren”, besluit Benoit.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.