Bart Somers en Emmily Talpe brachten in de voormiddag onder meer een bezoek aan het bedrijf Borval en het In Flanders Fields Museum. 's Namiddags was er een overleg met hoteluitbaters en andere logiesverstrekkers. Die grepen de gelegenheid aan om hun zorgen te delen over de Brexit.
...

Bart Somers en Emmily Talpe brachten in de voormiddag onder meer een bezoek aan het bedrijf Borval en het In Flanders Fields Museum. 's Namiddags was er een overleg met hoteluitbaters en andere logiesverstrekkers. Die grepen de gelegenheid aan om hun zorgen te delen over de Brexit. "We hebben accommodaties specifiek voor groepen in Ieper en Haringe. 90 % van onze klanten zijn Britten, dus zonder de Britse markt hebben wij geen bedrijf. Zo simpel is het", zegt Stefaan Vanderstraete, zaakvoerder van Menin Gate Hotels. "Het einde van de eeuwherdenking en de onzekerheid over de Brexit hadden al een impact op onze prognoses. Sinds de Brexit goedgekeurd is, is er tenminste zekerheid. Nu is het wel nog te vroeg om te zeggen dat het allemaal wel zal meevallen, of er komt een catastrofe op ons af. Op dit ogenblik blijven dezelfde regels gelden voor Groot-Brittannië, nog tot eind dit jaar. Pas daarna zal duidelijk worden wat de consequenties zullen zijn. Belangrijk zal zijn om de wachttijden aan de grenzen zo beperkt mogelijk te houden. Heel veel Engels toeristen zijn dagtoeristen. Afhankelijk van het tijdsverlies aan de grenzen, zal het beslissend of het praktisch wel mogelijk is om nog vanuit het Verenigd Koninkrijk een dagtrip te doen naar Ieper. Als het maar is om tot in Calais te geraken heeft het ook niet veel zin." "Ik wilde kijken wat de lokale impact is van Brexit en vvident kom je dan naar de iconische stad Ieper, die toch een heel sterke relatie heeft met Groot-Brittannië", zegt minister Bart Somers. "Niet dat ik de leiding heb in dat Brexit-dossier, dat is Jan Jambon, maar ik vind het wel belangrijk om te komen luisteren zodanig dat ik meer op de hoogte ben en een beter inzicht als het ter sprake komt in Brussel. Wat ik geleerd heb is dat we heel kort op de bal moeten spelen. Ik heb begrepen dat onduidelijkheid en onzekerheid een heel belangrijke factor is om mensen te overtuigen naar hier te komen. We moeten dus erover waken dat er zo weinig mogelijk paperassen zijn voor de mensen. Een factor waar we minder greep op hebben is de evolutie van de pond. Als die heel laag komt te staan ten opzichte van de euro, dan wordt het voor Britten duurder om naar Ieper te komen. Tegelijkertijd hoorde ik ook geruststellende signalen. Bij het bedrijf Borval, dat toch 10 % van de export naar Groot-Brittannië doet, hoorde ik dat ze er wel vertrouwen in hebben dat het goedkomt. Je hoort geen paniekreacties. Men noteert wel een lichte daling, dus wat doet men: proberen andere markten aan te boren. Ik denk dat dat heel verstandig is. Ook voor de toeristische sector is het belangrijke om te diversifiëren. Ik hoor dat de Nederlanders meer naar Ieper komen. Op zich is dat een goeie zaak.""Ik heb de situatie al meermaals naar voren geschoven in het Vlaams Parlement en het is goed dat er naar onze bezorgdheden geluisterd wordt," zegt burgemeester Emmily Talpe. "Maar we hebben ook andere zaken besproken met betrekking tot Ieper en de Westhoek. De Vlaamse regering trekt een pak meer geld uit voor de lokale besturen. Nooit was de financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen zo groot. Zo krijgen landelijke gemeenten nu via het nieuw ingerichte Open Ruimte Fonds een extra financiële duw in de rug.""Alleen al vanuit het Openruimtefonds wordt er voor Ieper 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt", zegt Bart Somers. "Daarbovenop zal Ieper via het gemeentefonds nog eens 94 miljoen euro ontvangen, een stijging van 16,8 miljoen ten opzichte van de vorige legislatuur. Dat is geld dat geïnvesteerd kan worden in de burgers en de bedrijven van Ieper. De gemeenten zijn volledig vrij om te doen met dat geld wat ze willen. Wij hebben gezien dat de gemeenten ondertussen hun meerjarenplannen ingediend en dat ze bijna allemaal meer gaan investeren. Dat is een goeie zaak voor de burgers.Tijdens een rondleiding door de historische stad wisselden Somers en Talpe voluit ideeën met elkaar. "Vorig jaar, toen ik net burgemeester was, deed ik een werkbezoek in Mechelen", vertelt Talpe. "Ik heb er met eigen ogen gezien dat Bart niet voor niets verkozen is geweest tot beste burgemeester. Mechelen is een zeer innovatieve stad geworden. Interessant voor Ieper is bijvoorbeeld hoe ze er in Mechelen in geslaagd zijn om nieuwe, moderne gebouwen op een passende manier te integreren in de historische stadskern."Talpe kaartte samen met andere burgemeesters uit de regio ook nog enkele andere praktische hinderpalen aan omtrent intergemeentelijke samenwerking. "Ik vind dat men in de Westhoek heel goed samenwerkt en inzet op regiovorming. Kijk maar naar het Westhoekoverleg. Die samenwerking loopt heel goed, efficiënt en flexibel, en is volgens mij een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Als minister van Binnenlands Bestuur zou ik deze werkwijze graag willen doortrekken naar andere Vlaamse regio's."Ook een bezoek aan het voormalig openluchtzwembad waar men de deklasseringsaanvraag aan het voorbereiden is en een bezoek aan Brielen in het kader van de heraanleg van de N8 en het onderzoek naar een alternatief tracé stonden nog op de planning. (TOGH)