In 2017 en 2019 werden door Toerisme Vlaanderen en de kunststeden al grootschalige bewonersstudies uitgevoerd in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Voor het eerst buiten de kunststeden kreeg Ieper dit jaar, samen met Genk, de kans via een onderzoek te polsen naar de steun van de inwoners ten opzichte van toerisme in hun stad. In de laatste week van april werden 787 online enquêtes volledig ingevuld door inwoners van Ieper en alle deelgemeenten.
...

In 2017 en 2019 werden door Toerisme Vlaanderen en de kunststeden al grootschalige bewonersstudies uitgevoerd in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Voor het eerst buiten de kunststeden kreeg Ieper dit jaar, samen met Genk, de kans via een onderzoek te polsen naar de steun van de inwoners ten opzichte van toerisme in hun stad. In de laatste week van april werden 787 online enquêtes volledig ingevuld door inwoners van Ieper en alle deelgemeenten.De hoofdconclusie van deze studie in Ieper is vergelijkbaar met deze van de Vlaamse Kunststeden: de inwoners van Ieper staan positief tot zeer positief ten opzichte van het toerisme in hun stad. Bijna 80 % verklaart het toerisme te steunen en wil dat het belangrijk blijft in onze stad. 67 % vindt dat over het algemeen de voordelen van het toerisme in de stad sterker wegen dan de nadelen. Dat is vergelijkbaar met de kunststeden. 85 % vindt dat de stad Ieper een toeristische bestemming moet blijven.Vervolgens werd de perceptie van de positieve impact bevraagd. Terug goede scores voor Ieper. Toerisme zorgt onder meer voor meer levendigheid in de stad (89%), het draagt bij tot het inkomen en de levensstandaard van de bewoners (58%) en er zijn meer shopping- en ontspanningsmogelijkheden (49%). 16 % geeft aan voor zijn inkomen deels of geheel afhankelijk te zijn van het toerisme. Dat is evenveel als Brugge en de hoogste score vergeleken met de andere vier kunststeden.Naast de perceptie van de positieve impact, werd ook de negatieve impact bevraagd. Minder dan de helft van de bevraagde Ieperlingen (46%) vindt dat het leven in de stad duurder wordt door het toerisme. Ieperlingen zijn wel een stuk negatiever over de verkeersproblemen in de stad door het toerisme (61%). Burgemeester Emmily Talpe: "Die vaststelling sluit aan bij de resultaten van onze grote bewonersbevraging 2019. We zijn ons hiervan bewust, en gingen er ook al mee aan de slag. Zo werken we volop aan een plan om in de toekomst de toeristenbussen niet meer massaal door het centrum te laten rijden. Dat zal de leefbaarheid verhogen."Een volgend luik van de bevraging betrof aspecten die de steun aan het toerisme beïnvloeden. 7 op 10 zegt fier te zijn op de stad, dankzij toerisme. Ieperlingen zijn daarmee iets minder fier op hun stad, dan in de kunststeden. Vergelijkbare percentages vinden we wel terug als antwoord op de stellingen dat het toerisme ervoor zorgt dat ze leuke contacten hebben met bezoekers (42% akkoord), dat ze betrokken willen zijn bij het toeristisch beleid en de toeristische initiatieven (74%). Een volgende aspect was de 'leefbaarheid' en die werd bevraagd aan de hand van twee stellingen, m.n. of men in bepaalde stadsdelen in zijn comfort gehinderd wordt door toeristen en of toeristen zorgen voor overlast in de stad. Op de eerste stelling scoort Ieper iets hoger dan het gemiddelde (37%) van de kunststeden. Op het tweede aspect is het resultaat van Ieper identiek als het gemiddelde (16%).Tot slot werd ook gepeild naar de toekomst: willen de Ieperlingen meer, evenveel of minder toeristen van een bepaald type? Het aantal respondenten dat 'meer toeristen' antwoordt ligt duidelijk veel hoger dan 'minder'. Er is echter wel een uitgesproken voorkeur voor individuele toeristen en minder voor groepsbezoekers. Een zelfde tendens vindt men ook terug in de Vlaamse kunststeden."Het doet me plezier om te zien dat Ieperlingen, ook na de lockdown, toeristen graag naar hun stad zien komen", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. "Het is één van mijn prioriteiten om met toerisme een positieve impact te creëren op onze vele prachtige steden en gemeenten in Vlaanderen. Dan is het cruciaal om te luisteren naar wat de bewoners zelf denken over de bezoekers die ze kunnen ontvangen. Zij zijn een belangrijke bron van informatie." Toerismeschepen Diego Desmadryl vult aan: "Toerisme speelt een belangrijke rol in onze stad, maar we willen ook blijven waken over een evenwicht met de leefbaarheid voor onze inwoners. We zijn tevreden met de resultaten van de bevraging: de Ieperlingen zien de bezoekers nog altijd graag komen en steunen het toerisme. Ook de hoge respons bij deze enquête is positief!"De resultaten van deze bewonersbevraging worden meegenomen bij de opmaak van een nieuwe strategische visienota voor het toerisme in Ieper, die in de loop van 2021 op de planning staat. "De Stad Ieper is Toerisme Vlaanderen, de KU Leuven en in het bijzonder masterstudente Marie De Merlier heel dankbaar om Ieper als pilootproject van de kleinere toeristische steden uit te kiezen om de bewonersbevraging te organiseren", zegt schepen Diego Desmadryl. "Het leverde heel wat interessante info en feedback van onze inwoners op, we kunnen hier nu verder mee aan de slag voor ons toeristisch beleid." Het onderzoek werd eind april 2020 online uitgevoerd bij 787 Ieperlingen en is representatief naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en woonwijk/deelgemeente. Het is gebaseerd op een internationaal gevalideerd onderzoekskader dat Toerisme Vlaanderen toepast op steden en gemeenten in Vlaanderen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, KU Leuven (Master toerisme) en de stad Ieper. (TOGH)Zie ook https://www.toerismevlaanderen.be/kunststeden#bewonersonderzoek