Het Brugs schepencollege heeft een beslissing genomen over de locatie waar het toekomstig stadskantoor of het Huis van de Bruggeling zal gerealiseerd worden. Aanvankelijk werd gedacht aan de beurshal, maar het wordt de Van Acker Promenade aan het station. "Door de recente verhuis van Mediamarkt kwam er aan het station een ruimte met een vloeroppervlakte van 4.791 m² vrij. Die opportuniteit hebben ...