"Mijn raadsman, meester Hilde Decleer, stelde de volgende vragen aan de ministers Sophie Wilmès, Pieter De Crem en Maggie De Block bij schrijven dd. 18.6.2020", staat te lezen in de brief. "Werden sekswerkers en niet-therapeutische massages bij vergetelheid niet opgenomen in het Ministerieel Besluit dd. 5.6.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?Zo neen, wat is de motivering hiertoe? Zo ja, wordt de vergetelheid spoedig recht gezet?"

Nietigverklaring beslissingen

Tot op heden werd nog geen antwoord bezorgd door geen enkele van de betrokken ministers aan wie de brief werd gericht. "Evenmin door minister De Backer die zelf stelde dat er duidelijkheid moet verschaft worden over sekswerkers", aldus Hot Marijke. "Om die reden werd beroep aangetekend bij de Raad van Stade. Ik gaf mijn raadsman de opdracht de nietigverklaring te vorderen van de twee laatste ministeriële besluiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit beroep komt er omdat er door de Veiligheidsraad geen rekening werd gehouden met het advies van de GEES, die nauwe contacten zoals van sekswerkers en niet-therapeutische massage wilden verbieden. In tegenstelling tot de GEES durven/willen de ministers niet spreken over de veiligheid van de prostitutie en sekswerkers. Het is onverantwoord dat deze beroepen met het nauwste contact tussen mensen van alle beroepen ter wereld, mochten heropstarten zonder dat dit veilig kan", besluit Hot Marijke.

"Mijn raadsman, meester Hilde Decleer, stelde de volgende vragen aan de ministers Sophie Wilmès, Pieter De Crem en Maggie De Block bij schrijven dd. 18.6.2020", staat te lezen in de brief. "Werden sekswerkers en niet-therapeutische massages bij vergetelheid niet opgenomen in het Ministerieel Besluit dd. 5.6.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?Zo neen, wat is de motivering hiertoe? Zo ja, wordt de vergetelheid spoedig recht gezet?"Tot op heden werd nog geen antwoord bezorgd door geen enkele van de betrokken ministers aan wie de brief werd gericht. "Evenmin door minister De Backer die zelf stelde dat er duidelijkheid moet verschaft worden over sekswerkers", aldus Hot Marijke. "Om die reden werd beroep aangetekend bij de Raad van Stade. Ik gaf mijn raadsman de opdracht de nietigverklaring te vorderen van de twee laatste ministeriële besluiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit beroep komt er omdat er door de Veiligheidsraad geen rekening werd gehouden met het advies van de GEES, die nauwe contacten zoals van sekswerkers en niet-therapeutische massage wilden verbieden. In tegenstelling tot de GEES durven/willen de ministers niet spreken over de veiligheid van de prostitutie en sekswerkers. Het is onverantwoord dat deze beroepen met het nauwste contact tussen mensen van alle beroepen ter wereld, mochten heropstarten zonder dat dit veilig kan", besluit Hot Marijke.