Stad Izegem en provincie denken aan kantoor- en/of horecafunctie voor Wolvenhof

Er lijkt eindelijk schot te komen in de invulling van kasteel Wolvenhof. (foto Frank)
Er lijkt eindelijk schot te komen in de invulling van kasteel Wolvenhof. (foto Frank)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

De provincie en de stad Izegem gaan samen op zoek naar een nieuwe invulling voor het leegstaande kasteel Wolvenhof op provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Om hun belofte te bekrachtigen gaan beide partijen een intentieverklaring ondertekenen. Bedoeling is dat ze een private partner of investeerder vinden die, bij voorkeur, een horecazaak en kantoren in het kasteel onderbrengt.

Hoewel de stad Izegem officieel eigenaar van kasteel Wolvenhof is, heeft de provincie ruim tien jaar geleden een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar ondertekend. “Maar nu al enige tijd duidelijk is dat het Streekhuis Midden-West-Vlaanderen toch niet in het kasteel wordt ondergebracht, moeten we samen met de provincie op zoek naar een andere bestemming”, verklaart patrimoniumschepen Caroline Maertens (N-VA). “Het is aangewezen daar een externe partner of investeerder bij te betrekken, die uiteindelijk ook kan instaan voor de ontwikkeling of exploitatie.”

Private partners

“Het advies van onze omgevingsambtenaar wat betreft mogelijke functies houdt in dat zowel horeca als kantoren mogelijk zijn, alsook een combinatie van beide.”

Het ontwerp van intentieverklaring die komende maandag op de gemeenteraad van Izegem komt, houdt in dat de stad en provincie zich engageren om samen op zoek te gaan naar één of meerdere private partners om de nieuwe invulling te realiseren. Dat bevestigt ook provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “De plannen voor het kasteel zijn te lang te vaag gebleven”, zegt hij. “Er zijn te veel ideeën heen en weer gekaatst die toch niet tot uiting kwamen. Daarom ben ik blij dat we nu de handen in elkaar slaan om dit project tot een goed eind te brengen. Onder welke formule dit zal zijn, zal onze zoektocht uitwijzen. Dat kan variëren van een publiek-private samenwerking tot een concessie. Wel staat vast dat de private partner die we zoeken zich niets moet aantrekken van de buitenrenovatie van het kasteel. Er is een dossier bij de Vlaamse overheid ingediend om daar subsidies voor te bekomen.” De voorlopige kostprijs van die restauratie wordt op 2,4 miljoen euro geraamd.

“Private partner hoeft zich niets van restauratie buitenkant aan te trekken”

Er liep recent ook een inspraakperiode af omtrent de opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor het provinciedomein.”

Uitbreiden

“Uit die info blijkt dat het op termijn met vijf hectare richting Wolvenhofstraat kan uitbreiden. “De stad wil deze gronden aankopen”, zegt de gedeputeerde. Bedoeling is om er een halfopen landschap met speelbos en graslanden te realiseren. Om dat voor te bereiden is die uitbreiding al in dit beheerplan opgenomen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.