Provincie weigert vergunning Bar Lionel in Wevelgem… dat al enkele jaren open is

© SL
Stefaan Lernout

De provinciale deputatie weigert in beroep de regularisatievergunning voor Bar Lionel, sinds enkele jaren een populaire zomerse bar in Wevelgem. Daarmee wordt de eerder door de gemeente verleende vergunning vernietigd. De mogelijke problematiek rond mobiliteit is de voornaamste motivatie voor de vernietiging. Bar Lionel gaat in beroep bij de raad van vergunningsbetwisting.

Een jaar geleden dienden de Bar Lionel-uitbaters een aanvraag in tot regularisatie van enkele gebouwde constructies en een vergunningsaanvraag voor de aanleg van parking aan de overkant van de Gullegemstraat. De gemeente keurde die vergunning goed, maar de buurt organiseerde zich tegen de te verwachten geluidsoverlast en verkeershinder. Deze week sprak de provinciale deputatie zich uit over dat beroep dat door de buurt werd ingediend en verwierp de eerder door de gemeente toegekende vergunning.

Onvoldoende parking

“De deputatie ziet vooral problemen rond parkeergelegenheid”, reageert advocaat Steve Ronse namens Bar Lionel. “Toch is er een ruime parking van 70 wagens en plaats voor 100 fietsen. Dat is blijkbaar onvoldoende, daarop hebben we geanticipeerd en een wijzigingsverzoek ingediend waarin staat dat Bar Lionel kan beschikken over extra parkeerplaatsen bij een naburig bedrijf. Waar we een antwoord verwachtten eind augustus, kregen we reeds na drie dagen het negatieve besluit. Die onmiddellijke weigering is een donderslag bij heldere hemel. Werd ons wijzigingsverzoek eigenlijk wel beoordeeld? We gaan daarom in beroep bij de raad van vergunningsbetwisting. We gaan ervan uit dat we daar een goede kans maken.”

Hoe moet het nu verder?

“Het is pijnlijk dat de infrastructuur al aanwezig is gezien het over een regularisatie gaat”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier die het dossier van nabij volgt. “Het is niet aangetoond dat door de uitbreiding van de horeca-activiteiten de parkeerdruk niet verlegd wordt naar het openbaar domein. Het wijzigingsverzoek dat werd ingediend na de gebruikelijke hoorzitting bevatte een aantal aanpassingen, maar die kwamen niet tegemoet aan de gemaakte opmerkingen. Het is dan ook een risico dat men als ondernemer best niet neemt om eerst iets te bouwen en pas later een vergunning aan te vragen. Hopelijk wordt in de nieuwe aanvraag voldoende rekening gehouden met de verzuchtingen van de buurt.” Bar Lionel wacht het beroep af en gaat ervan uit dat alle betrokkenen de uitkomst van de procedure zullen afwachten.

“De deputatie ziet, net zoals de gemeente, geen problemen met de infrastructuur”, reageert burgemeester Jan Seynhaeve. De inplanting is niet zonevreemd. We hebben in onze eerdere vergunning vastgelegd dat – indien er plannen zijn om af te wijken van de geluidsnormen – dit steeds afzonderlijk diende aangevraagd te worden. Het besluit van de deputatie komt niet helemaal onverwacht, hoewel ze blijkbaar vooral problemen zien op het vlak van parkeergelegenheid.” (SL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.