"Onze meer dan 60.000 Belgische horeca-ondernemers zijn bezorgd", zegt Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen. "Mensen liggen wakker dat hun broodwinning gaat eindigen. We zien spijtig genoeg de cijfers evolueren in de laatste week. Dat helemaal aan onze sector wijten, zou niet correct zijn, de horeca-ondernemers volgen sinds 8 juni de duidelijke richtlijnen van het protocol op. Maar het is iedereens verantwoordelijkheid dat we in deze situatie beland zijn en iedereen moet nu samen een antwoord moet bieden op de uitdagingen."

"Het is goed dat we een stukje vrijheid herwonnen hebben", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Het is goed dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in een horecazaak. De ondernemers hebben heel wat inspanningen gedaan om alle voorschriften nauwgezet op te volgen, het is nu ook aan ons om on steentje bij te dragen. Alleen zo kunnen we de herwonnen vrijheid behouden."

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is het de bedoeling een tweede algemene lockdown te vermijden: "De horeca heeft een enorme veerkracht getoond en heeft getoond dat ze beseft dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Dit is de beste oplossing die we in deze moeilijke omstandigheden konden waarmaken. We willen de horeca hier samen doorhelpen. Daarvoor moet iedereen de regels respecteren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar."

Wet nodig voor registratieplicht

Om kanten van cafés en restaurants te verplichten hun gegevens achter te laten, is een wettelijke basis nodig. Dat stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Vanaf zaterdag zullen klanten worden 'gevraagd' hun telefoonnummer of mailadres achter te laten. Dat moet het mogelijk maken hen snel te verwittigen indien er een besmettingshaard van het coronavirus opduikt. De gegevens worden 14 dagen bewaard en mogen enkel worden gebruikt in het kader van de epidemie.

Einde mei kwam een gelijkaardige maatregel al eens ter sprake, toen de afbouw van de coronamaatregelen werd voorbereid. Nu is evenwel sprake van "een vraag" aan de klanten. De GBA had indertijd al aangegeven dat er een wettelijke basis nodig zou zijn om een verplichting in te voeren. Die zou precies moeten omschrijven welke gegevens worden gevraagd, hoe het systeem er in de praktijk zou uitzien, wat het doel is, om welke mensen het zou gaan, hoe lang de gegevens worden bewaard, enzovoort.

"Onze meer dan 60.000 Belgische horeca-ondernemers zijn bezorgd", zegt Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen. "Mensen liggen wakker dat hun broodwinning gaat eindigen. We zien spijtig genoeg de cijfers evolueren in de laatste week. Dat helemaal aan onze sector wijten, zou niet correct zijn, de horeca-ondernemers volgen sinds 8 juni de duidelijke richtlijnen van het protocol op. Maar het is iedereens verantwoordelijkheid dat we in deze situatie beland zijn en iedereen moet nu samen een antwoord moet bieden op de uitdagingen.""Het is goed dat we een stukje vrijheid herwonnen hebben", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Het is goed dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in een horecazaak. De ondernemers hebben heel wat inspanningen gedaan om alle voorschriften nauwgezet op te volgen, het is nu ook aan ons om on steentje bij te dragen. Alleen zo kunnen we de herwonnen vrijheid behouden."Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is het de bedoeling een tweede algemene lockdown te vermijden: "De horeca heeft een enorme veerkracht getoond en heeft getoond dat ze beseft dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Dit is de beste oplossing die we in deze moeilijke omstandigheden konden waarmaken. We willen de horeca hier samen doorhelpen. Daarvoor moet iedereen de regels respecteren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor elkaar."Om kanten van cafés en restaurants te verplichten hun gegevens achter te laten, is een wettelijke basis nodig. Dat stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Vanaf zaterdag zullen klanten worden 'gevraagd' hun telefoonnummer of mailadres achter te laten. Dat moet het mogelijk maken hen snel te verwittigen indien er een besmettingshaard van het coronavirus opduikt. De gegevens worden 14 dagen bewaard en mogen enkel worden gebruikt in het kader van de epidemie.Einde mei kwam een gelijkaardige maatregel al eens ter sprake, toen de afbouw van de coronamaatregelen werd voorbereid. Nu is evenwel sprake van "een vraag" aan de klanten. De GBA had indertijd al aangegeven dat er een wettelijke basis nodig zou zijn om een verplichting in te voeren. Die zou precies moeten omschrijven welke gegevens worden gevraagd, hoe het systeem er in de praktijk zou uitzien, wat het doel is, om welke mensen het zou gaan, hoe lang de gegevens worden bewaard, enzovoort.