Het plaatsen en weghalen kost echter telkens geld en veel werk, terwijl er in de wintermaanden ook mooie dagen zijn waarbij mensen graag op het terras zitten. De gemeente en afdeling Kust van het Vlaams Gewest wijzen echter met de vinger naar elkaar. Zodra de zon schijnt, zijn er bezoekers die graag een terrasje doen op de zeedijk.
...

Het plaatsen en weghalen kost echter telkens geld en veel werk, terwijl er in de wintermaanden ook mooie dagen zijn waarbij mensen graag op het terras zitten. De gemeente en afdeling Kust van het Vlaams Gewest wijzen echter met de vinger naar elkaar. Zodra de zon schijnt, zijn er bezoekers die graag een terrasje doen op de zeedijk. "In februari waren er twee weken met mooi weer, maar wij hadden geen terras. Mensen willen op zo'n dag ook niet binnen zitten, waardoor we heel wat klanten mislopen. Op de markt van Wenduine zaten de terrassen wel vol en dat is frustrerend. Ook na 15 oktober, rond Halloween, kan het nog mooi weer zijn maar dan zijn de terrassen al weg. Het zou eenvoudiger zijn als de terrassen het hele jaar door blijven staan", vertelt Christel Deschuyter van Café 't Spioenkop. De horecazaken krijgen bij de gemeente te horen dat de schuld bij Afdeling Kust van het Vlaams Gewest ligt. "Wij hebben een vraag gesteld aan de dienst of de terrassen mogen blijven staan van 1 maart tot na de herfstvakantie. De horeca van De Haan-Wenduine zou zo meer zuurstof krijgen om het slechte weer in het topseizoen op te vangen met de mooie dagen in het voorjaar en het najaar, tot en met de herfstvakantie. De terrassen zijn afhankelijk van de voorschriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Op onze vraag kwam echter een negatief antwoord. Het huidige PRUP laat nochtans het hele jaar door open terrassen op de zeedijken toe. Ik zie dan ook niet in waarom afdeling kust aan De Haan geen toestemming geeft om de open terrassen langer te laten staan", zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit!).Bij het Vlaams Gewest klinkt echter een andere uitleg. "Er zijn twee soorten terrassen mogelijk. Ofwel gaat het om permanente constructies en die mogen het hele jaar blijven staan, ofwel plaatst een horecazaak een tijdelijk terras en is dat beperkt tussen 15 maart en 15 oktober. De Haan heeft inderdaad een vraag gesteld en wij hebben enkel laten weten wat er in het reglement staat. De Haan zelf is in deze de vergunningverlenende overheid. Zij kunnen perfect toestaan dat er permanente constructies geplaatst worden", vertelt Steve Timmermans van de Afdeling Kust. Volgens schepen De Soete klopt dat echter niet. "Ze interpreteren het reglement verkeerd. De open terrassen mogen niet het hele jaar door blijven. We zullen de discussie opnieuw aangaan. Er zijn mensen die vrezen dat de terrassen in de winter een vuile indruk geven. Als ze het ganse jaar door blijven zullen ze ook moeten uitgebaat worden, maar dat moet dus nog besproken worden."(Leen Belpaeme)