"Veel historische panden te Kortrijk gingen verloren in de Tweede Wereldoorlog, die veel littekens naliet in onze stad. Gelukkig zijn er echt waardevolle gespaard gebleven en die verdienen het om eens in de kijker gezet te worden", opent Nicole Pannier, die samen met Hannes Pieters voorzitter is van ABEKO. "Daarom hebben we een nieuw initiatief uitgewerkt, in samenwerking met de Stad en PxL. Fotocollectief.
...

"Veel historische panden te Kortrijk gingen verloren in de Tweede Wereldoorlog, die veel littekens naliet in onze stad. Gelukkig zijn er echt waardevolle gespaard gebleven en die verdienen het om eens in de kijker gezet te worden", opent Nicole Pannier, die samen met Hannes Pieters voorzitter is van ABEKO. "Daarom hebben we een nieuw initiatief uitgewerkt, in samenwerking met de Stad en PxL. Fotocollectief. "We gaan op zoek naar historische panden, die architecturaal en erfgoedkundig een aanwinst zijn voor Kortrijk. Een belangrijke voorwaarde is wel dat ze in de laatste zeven jaar werden gerenoveerd. PxL. Fotocollectief verzorgt een fotoreportage van elk van de vijf genomineerden. Het resultaat kan het publiek vanaf november bekijken in de Centrale Bibliotheek van Kortrijk, waar ook elektronisch een stem kan uitgebracht worden op een van de genomineerden. Daarnaast beoordeelt ook de professionele jury de dossiers, in combinatie met de fotoreportage. Op zondag 1 december wordt Het Gulden Pand 2019 bekendgemaakt, net als de winnaar van de publieksprijs. Deze prijsuitreiking heeft plaats in Boekenhuis Theoria.""Met onze adviesraad ABEKO willen we onze waardering uitdrukken voor het bouwkundig patrimonium, aangevuld met hedendaagse architectuur. Door de eigenaars te feliciteren, stimuleren we ook mensen die in de toekomst dergelijke projecten willen opstarten. Het publiek willen we blijven sensibiliseren en informeren over het rijke erfgoed van onze stad. Met meer erfgoedkundige blikvangers kan het Kortrijks straatbeeld kan er maar wel bij varen. Kortrijk mag trouwens gerust in de rij staan van andere erfgoedsteden in Vlaanderen en op deze manier maken we daar werk van.""We zouden de verkiezing van het Gulden Pand tweejaarlijks willen laten plaatsvinden", vult voorzitter Hannes Pieters aan. "Misschien kunnen we dan op langere termijn een tocht uitstippelen langs alle Gulden Panden van de stad."Wie geïnteresseerd kan inschrijven via de website https://www.kortrijk.be/GuldenPand. Daarin worden ook alle details beschreven waaraan een inschrijving moet voldoen. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 september 2019. Aan 'Het Gulden Pand' is een geldprijs verbonden, maar vooral de eeuwige roem en als surplus een elegant geëmailleerd schildje aan de gevel. Dit schildje symboliseert het samengaan van oud en nieuw te Kortrijk, met zijn verlaagde Leieboorden en zijn unieke torens.Luc Michiels van PxL. Fotocollectief vond het meteen een goed idee om de genomineerde gebouwen eens uitgebreid op foto te zetten: "We kijken uit naar dergelijke opdrachten en willen daar met onze vereniging graag mee de publieke toer op. Dat we de kans krijgen om alles tussen 1 november en 1 december in de Kortrijkse bibliotheek tentoon te stellen, is een buitenkans voor ons." Schepen Wout Maddens gaf aan dat Stad Kortrijk samen met ABEKO erkenning wil geven voor wie zorg draagt voor het erfgoed, dat op de inventarislijst staat. Tegelijk wil het stadsbestuur een aanmoediging geven voor eigenaars, die renovaties hebben uitgevoerd of van plan zijn of bezig zijn. "Het Gulden Pand doet me niet alleen aan 1302 denken, maar ook aan de gulden snede, of hoe de verhoudingen er idealiter zouden uitzien. De finaliteit moet kwaliteit zijn. Zo verzoenen we het Kortrijks verleden, heden en toekomst", besluit de schepen. (SJK)